Uutisia pääomasijoitustoimialalta

20.1.2017 14.21

Avainhenkilöiden palkitsemisella potkua yrityksen toimintaan

Miten yrityksen avainhenkilöt tunnistetaan? Miten heitä kannattaa palkita? Alan asiantuntijat Asianajotoimisto Merilampi Oy:stä, Mandatum Lifen tytäryhtiö Innovasta sekä Mercuri Urvalista avasivat avainhenkilöiden tunnistamisen ja palkitsemisen kannalta olennaisia kysymyksiä. Tilaisuus avasi samalla FVCA:n vuoden 2017 jäsenseminaarien sarjan.

Mandatum Lifen seminaaritila Bulevardilla täyttyy keskiviikkoaamuna mukavasta puheensorinasta. Päivän aihe kiinnostaa selvästi laajaa osallistujajoukkoa. Tämä on varsin ymmärrettävää: onhan palkitseminen oiva mahdollisuus yhdeksi yrityksen kasvun moottoriksi.

"Palkkaus ja palkitseminen ovat yrityksesi isoimpia investointeja", kirjoittaa Mandatum Life sivuillaan. Yhtiön mukaan yrityksen johdonmukainen palkkapolitiikka ja palkitseminen tukevat tavoitteiden saavuttamista ja ohjaavat työskentelyä oikeaan suuntaan.

Näistä teemoista puhutaan myös päivän seminaarissa.

Palkitsemisen ensiaskeleet

Kuva_18_01_2017

"On monta hyvää syytä ottaa palkitseminen haltuun, vaikkei se helppoa olekaan", toteaa palkitsemisen asiantuntija Kiisa Hulkko-Nyman Mandatum Lifen tytäryhtiö Innovasta. "Palkitseminen nimittäin vaikuttaa ylipäätään voimakkaasti, myös muidenkin kuin avainhenkilöiden kohdalla."

Hulkko-Nyman hahmottelee puheenvuorossaan palkitsemisprosessin ensiaskelia, nykytilanteen analyysia. Analyysissa on tärkeää huomioida muun muassa palkkaustapojen moninaisuutta, tarkemmin peruspalkkaustapoja sekä täydentäviä palkkaustapoja. Lisäksi analyysissa pohditaan palkkaan vaikuttavia tekijöitä: mitä osaamista tehtävässä vaaditaan, ja miten henkilö toisaalta suoriutuu tehtäviin liittyvistä odotuksista?

Näin pyritään lopulta löytämään todenmukaista tilannetta vastaava työntekijän palkkataso, ja päästään määrittelemään mahdollisia täydentäviä palkkaustapoja: esimerkiksi tulospalkkioita tai osakepohjaista palkitsemista.

Palkitsemisen tilanteen analyysi korostuu mm. yritysostojen yhteydessä, ja Hulkko-Nyman näkisi mielellään asiaan kiinnitettävän enemmän huomiota: "Palkitseminen kannattaisi ottaa tarkasteluun aina, kun yritystä ollaan ostamassa."

Tulevaisuuden kompetenssia etsimässä

Yrityksen avainhenkilöiden tunnistaminen liittyy olennaisesti palkitsemisen kokonaisuuteen. Keitä nämä avainhenkilöt siis ovat?

"Avainhenkilö on henkilö, jonka tieto, luovuus, inspiraatio, maine ja taidot ovat kriittisiä organisaation menestykselle", listaa Annukka Tervo, Head of Methodologies Mercuri Urvalista. Hän mainitsee erityisesti, miten avainhenkilön sitouttamiseen ja kehittämiseen on hyödyllistä investoida pitkällä aikavälillä.

"Painota tulevaisuuden kompetensseja", Tervo kertoo. "Kannattaa huomioida, että vain 30 prosenttia hyvistä tekijöistä (ns. high performers) ovat itse asiassa talentteja (ns. high potentials). Nykyinen suoritustaso ei siis aina kerro kaikkea.

Ulkopuolisen arvioijan Tervo näkee hyödyttävän yritystä erityisesti objektiivisuuden näkökulmasta: "On tärkeää välillä pysähtyä miettimään objektiivisesti, vastaako johtajien kompetenssit tulevaisuuden tarpeita. Pelkästään nykytilan tarkastelu ei ole riittävää".

Aina paperille

Tilaisuuden kolmantena puhujana Heidi Hiltunen, työoikeusryhmän vetäjä Asianajotoimisto Merilampi Oy:stä painottaa, että palkitsemistapauksissa on tärkeää käydä keskustelua osapuolten kesken: "Työnantajan on tärkeä kommunikoida ja sopia palkitsemisesta, ja saada asiat kirjattua myös paperille. Oleellista on myös määritellä, miltä osin työnantaja säilyttää itsellään yksipuolisen oikeuden muuttaa palkitsemista myöhemmin." 

Hiltunen listaa keskeisiksi asioiksi palkitsemisjärjestelyiden määrittelyssä kaksi asiaa: ketkä kulloinkin kuuluvat järjestelmän piiriin ja millä perusteella - toisaalta milloin järjestelmän piirissä olevat ovat oikeutettuja palkkioon ja millaisin ehdoin.  

"Bonus- ja palkitsemisjärjestelmissä on olennaista määritellä ehdot riittävän huolellisesti niin, että ehtojen tulkinta on myös myöhemmin selvää", Hiltunen lisää. "Keskittykää siis vahvasti siihen, mitä teette".

Hyvällä palkitsemiskokonaisuudella eteenpäin

Palkitsemiskokonaisuuteen kuuluu suunnitelmallisuutta ja kokonaisuuden hallintaa, kokemus oikeudenmukaisuudesta, viestintää ja lopulta edellä mainittujen soveltamista.

Yrityksen yhteinen tahtotila on kuitenkin saada aikaan muun muassa hyviä työsuorituksia, tuottavuutta, toiminnan kehittymistä, työrauhaa, sitoutumista ja halutunlaista henkilöstöä. Huonosti hoidetulla palkitsemisella nämä voivat kääntyä päinvastaisiksi.

Loppujen lopuksi kokonaisuuden tasapainoisuus on palkitsemisessa miltei tärkeintä. Nimittäin mikään palkitseminen, joka ei tunnu johdonmukaiselta, ei palvele tarkoitustaan.

"Avainhenkilöiden tunnistaminen ja palkitseminen kasvun polttoaineena" -seminaari järjestettiin 18.1.2017 yhteistyössä Asianajotoimisto Merilampi Oy:n, Mandatum Life / Innovan ja Mercuri Urvalin kanssa. Tilaisuuden esitykset on tallennettu FVCA:n jäsenille extranet-palvelun materiaalipankkiin.

Lisätietoja aiheesta saat tilaisuuden puhujilta:

Heidi Hiltunen
Asianajotoimisto Merilampi Oy
www.merilampi.com
heidi.hiltunen@merilampi.com
p. 040 010 1106

Kiisa Hulkko-Nyman
Mandatum Life / Innova Palvelut
www.innova.fi
kiisa.hulkko-nyman@innova.fi
p. 050 337 5482

Annukka Tervo
Mercuri Urval
www.mercuriurval.com
annukka.tervo@mercuriurval.com
p. 041 539 6333


Palaa otsikoihin