FVCA blogi

10.12.2014 9.25

Keskustellaan kasvusta / Juha Peltola

Keskustelu kasvusta on mitä suurimmassa määrin ajankohtainen Suomen taloustilanteessa. Pääomasijoittajat investoivatkin kasvuun Suomessa yli puoli miljardia euroa vuodessa. Pääomasijoittajien omistamien kohdeyhtiöiden kasvu on niin akateemisten tutkimusten kuin toimialan vaikuttavuustutkimusten perusteella selvästi nopeampaa kuin muissa yhtiöissä keskimäärin niin liikevaihdon kuin henkilöstön osalta. Olennaista on kuitenkin huomata, että yksin raha ei tuo menestystä vaan vaaditaan kasvuhakuisuutta, osaamista ja verkostoja, joita pääomasijoittaja tuo mukanaan.

On positiivista, että poliitikkomme ovat kiinnostuneita kasvun edistämisestä ja miettivät erilaisia keinoja sen toteuttamiseksi. Tarvitsemme laajasti erilaisia toimenpiteitä: muun muassa rahoitusmarkkinoiden kehittämistä kuten likvidien markkinoiden edistämistä, kasvun esteiden purkamista kuten työmarkkinoiden joustavuuden lisäämistä ja kasvun edellytysten rakentamista kuten osaamisen varmistamista. Poliittisen keskustelun keskiöön on kuitenkin noussut yritysten rahoitus, joka ei tutkimusten ja tilastojen mukaan ole kuitenkaan useimmille yrityksille keskeisin kasvun este. Esimerkiksi pankkirahoitusta saa kaiken tai lähes kaiken tarvitsemansa 80-90% hakijoista, mikä on kansainvälisestikin vertaillen hyvä luku – taloustieteilijät muistuttavatkin, että kaikkien yhtiöiden ei kuulukaan saada rahoitusta.

Ensiksi meidän on varmistettava yritysten ja yritysten omistajien kasvuhalu ja –kyky varmistamalla esimerkiksi kasvua ja uudistumista edistävä verotuksen rakenne. Toiseksi, meidän on tärkeää saada yhtiöihin rahaa, joka tuo lisäarvoa osaamisen ja verkostojen muodossa. Yksityinen pääomasijoittaja edustaa lisäarvoa tuovaa rahaa, ja sitä ei saa syrjäyttää esimerkiksi julkisella rahoituksella. Yksityistä pääomasijoittajien rahaa on kuitenkin saatavilla ja käytettävissä uusiin sijoituskohteisiin tälläkin hetkellä n. 2 miljardia euroa.

Yksityistä pääomasijoitustoimintaa kannattaa ja pitää pyrkiä kasvattamaan. Kasvun tulee kuitenkin tapahtua orgaanisesti ja markkinaehtoisesti, jotta rakennetaan kestäviä rakenteita ja vältetään kuplia. Teknokuplan puhkeamisella on ollut lähes 15 vuoden venture capital –rahastojen keräämistä haitanneet seuraukset, mikä on puolestaan heikentänyt nuorten kasvuyhtiöiden rahoitusta. Paras keino olisikin purkaa esteitä erilaisten sijoittajien mahdollisuuksilta sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja näin luoda parhaat edellytykset markkinavetoiselle kasvulle.

Julkisella rahoituksella on hyvä ja perusteltu paikkansa markkinassa ensisijaisesti rahastojen kautta markkinaehtoisesti ja markkinapuutteiden korjaajana toimittaessa. Erinomainen menestysesimerkki on Suomen Teollisuussijoituksen hallinnoima Kasvurahastojen rahasto yhdessä eläkeyhtiöiden kanssa. Tätä toimintaa kannattaa jatkaa ja varmistaa toimintaan riittävät resurssit.

Toimivien rahoitusmarkkinoiden, kasvun mahdollistajien edistäminen ja kasvun esteiden purkaminen on keino rakentaa kestävälle pohjalle uutta kasvua Suomeen. Pääomasijoittajat aikovat jatkossakin kantaa kortensa kekoon kasvun rakentamiseksi.

Peltola2

Juha Peltola
Hallituksen puheenjohtaja
Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry                   Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi


Nimi
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
Ei kommentteja