FVCA blogi

24.8.2015 13.30

Miten uudet työpaikat syntyvät? / Tuomas Lang

Suomi tarvitsee kipeästi uutta kasvua ja uusia työpaikkoja. Tämä ei liene kenellekään epäselvää. Kansantaloutemme näkökulmasta toivottu kehityskulku voi tapahtua kestävällä tavalla vain yksityisen sektorin yritysten luonnollisen kasvun kautta ja samalla suomalaista elinkeinorakennetta toivon mukaan määrätietoisti monipuolistamalla.

Kasvua voi syntyä useista uusista toimialoista, kuten vaikka bio- ja kiertotaloudesta taikka peliteollisuudesta. Mitään kasvupotentiaalia ei kannata ennakkoon väheksyä. Kaikki mahdollisuudet, joissa suomalaisilla yrityksillä on kilpailuetua, kannattaa hyödyntää. Myös julkisen sektorin määrätietoinen avaaminen kilpailulle on yksi ehdottoman tärkeä kasvun edellytys. Vahva kotimarkkina toimii tunnetusti hyvänä ponnahduslautana kansainvälisille kentille. Julkisia palveluita toteuttavat hyvin johdetut yksityiset yritykset ovat jo nykyään suuria työllistäjiä ja tässä on suuri kasvun mahdollisuus. Samalla toteutuisi ylisuureksi paisuneen julkisen sektorin hallittu purkaminen ja tuottavuuden merkittävä paraneminen.

Suomi on niin pieni sisämarkkina, että kansainvälisille kentille on päästävä ja meidän tehtävämme on luoda  kotimarkkinayrityksille mahdollisimman suotuisat edellytykset lähteä kansainvälistymään. Tämä harvoin onnistuu ilman hyviä referenssejä ja tulovirtaa kotimaasta. Yritysten pohjatyö pitää tehdä kunnolla ja se onnistuu yleensä parhaiten "Oy Suomi Ab:n pienlaboratoriossa". Kansainvälistymiseen systemaattisesti satsaavat vahvat kotimarkkinayritykset ovat paras tae tulevasta kasvusta ja monipuolisesta elinkeinorakenteesta. Tässä suhteessa Saksa ja Ruotsi tarjoavat meille verrattoman benchmarkin.

Yhteinen tekijä kaikelle onnistuneelle kasvulle on viisaasti rakennetut yritysten kasvustrategiat sekä niiden tinkimätön ja onnistunut implementointi. Rahaa ja riskinottokykyä (= viisasta rahaa) tietysti tarvitaan, mutta sitäkin löytyy kaikille toteuttamiskelpoisille hankkeille, joissa riskien ja odotettavissa olevan tuoton suhde on kohdallaan. Pääomasijoittajilla on hallussaan miljardien sijoitusomaisuus, jolle etsitään jatkuvasti uusia kasvun paikkoja. Kasvupaikkojen hakeminen on itse asiassa kiihtynyt vallitsevassa pääomamarkkinassa, jossa tuottojen metsästäminen ei ole enää ollenkaan helppoa. Hyville hankkeille on nyt todella paljon kysyntää!

Miksi kasvun hakeminen on sitten käytännössä niin vaikeaa? Ohessa muutama kysymys ja vastaus, jotka yksinkertaistavat asetelmaa:

Milloin yritykselle palkataan uusia työntekijöitä?

Vastaus: Silloin kun yrityksen bisnes kasvaa ja tarvitaan uusia työntekijöitä.

No, milloin yrityksen bisnes sitten kasvaa?

Vastaus: Silloin kun yrityksen omistaja ja hallitus on päättänyt sellaisesta kasvustrategiasta, joka toimii suunnitellulla tavalla.

No, miksi kaikki yritykset eivät sitten tee kasvustrategiaa?

Vastaus: Suurin osa tekeekin, mutta monesti suunnitelmat eivät vaan yksinkertaisesti toteudu eri syistä johtuen. Kilpailu on myös yleensä kovaa.

Miksi epäonnistumisia tapahtuu?

Vastaus: Koska onnistuneen kasvustrategian toteuttaminen vaatii paljon työtä ja onnistumista. Kaikkien palasten täytyy loksahtaa kohdalleen.

Riskejä on joka suunnassa. Osaaminen ei riitä, pääomat ja usko loppuvat...

Miten yritysten kasvustrategiat saataisiin paremmin onnistumaan?

Vastaus: Suunnitellaan ne paremmin, sitoutetaan yrityksen johto ja työntekijät tavoitteisiin paremmin, ollaan ahkeria ja tinkimättömiä töiden tekemisessä. Pitkäjänteisyyttä tarvitaan ja luottamusta omiin kykyihin!

Miten pääomasijoittajien yritykset eroavat muista yrityksistä?

Vastaus: pääomasijoittajat tavoittelevat aina yritystensä kasvua. Kohdeyritykset on valittu siten, että niillä pitäisi olla lähtökohtaisesti hyvät mahdollisuudet kasvaa. Sitten vaan implementoidaan tinkimättömästi.

Miksi pääomasijoittajien yritykset sitten kasvavat enemmän kuin ns. normaalit yritykset?

Vastaus: Pääomasijoittajat tekevät tätä ammatikseen. Kun on riittävän monta kasvuyritystä onnistunut luomaan, alkaa viisaus kumuloitua. Onnistumisessa on paljon toistuvia elementtejä.

Kasvun toteutuminen on aina onnistunut valinta!


Lang tuomas

Tuomas Lang

Puheenjohtaja                     

FVCA ry.Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja