FVCA blogi

18.11.2016 14.24

Nopeus ratkaisee pääomasijoituksissa

ey-antti-pirttimaki
Antti Pirttimäki
Manager, Transaction Advisory Services
EY

EY:n viimeisin private equity -toimialan tutkimus (A Two-speed Industry – A study of 2015 European exits) paljastaa, että pääomasijoittajat, jotka kykenevät lisäämään yhtiöidensä arvoa ja irtautumaan sijoituksistaan nopeasti, pärjäävät parhaiten. Toimialan jakautuessa ketterät toimijat valtaavat markkinan – miten varmistat, että olet yksi heistä?

EY julkaisi lokakuussa uusimman eurooppalaisia pääomasijoitusten irtautumisia käsittelevän tutkimuksensa. Siinä selvitettiin, mikä selittää eroja pääomasijoittajien menestyksessä. Omistettujen yhtiöiden toimialalla, sijoittajien kotimarkkinalla tai sijoitusten koolla ei havaittu olevan merkittävää yhteyttä sijoitusten tuottoon. Sen sijaan tutkimuksessa huomattiin, että säännönmukainen aktiivisuus on tärkeää ja keskimääräinen portfolion ikä vaikuttaa eri pääomasijoittajien menestykseen.

Iällä on väliä
Tutkimuksen otoksen, noin 900 irtautumisen vuosina 2005−2015, mukaan lyhempi omistusjakso tuottaa säännönmukaisesti paremman tuoton mitattuna sijoituksen sisäisellä korkokannalla (IRR). Kolmen–viiden vuoden omistusjakso tuotti tutkimuksen mukaan keskimäärin 28 % tuoton, kun taas viiden–seitsemän vuoden omistusjaksolla tuotto oli enää 15 %. Pidemmän omistusajan vaikutus näkyy erityisesti siinä, kuinka paljon vähemmän pääomasijoittajat pystyvät yleisesti ottaen ylittämään yleisen markkinakehityksen luoman tuoton.

Irtautumisen nopeus luo erottelee pääomasijoittajat
Tutkimuksemme mukaan portfolion keskimääräinen ikä on merkittävä tekijä, kun tarkastellaan eroja yksittäisten pääomasijoittajien välillä. Mitä nopeammin pääomasijoittaja pystyy luomaan arvoa ja realisoimaan arvonnousun irtautumisen yhteydessä, sitä paremmin pystyy houkuttelemaan uutta pääomaa rahastoihin.
Pääomasijoittajat jaettiin tutkimuksessamme kahteen ryhmään portfolion iän mukaan: yli ja alle 4,5 vuoden portfolion keskimääräiseen ikään vuoden 2015 lopussa. Koko analyysijakson aikana vuosina 2005−2015 yli 4,5 vuoden ikäisten portfolioiden omistajat olivat keränneet hieman suuremman tuoton (IRR 32 %) kuin nuorten portfolioiden omistajat (27 %).

Finanssikriisi näyttäisi kuitenkin toimineen alalla vedenjakajana. Ennen sitä tehdyissä sijoituksissa iäkkäämpien portfolioiden sijoittajat olivat aktiivisempia ja keräsivät paremman tuoton. Nuorten portfolioiden vuosina 2009–2015 keräämä tuotto oli vastaavasti keskimäärin 19 %, hieman korkeampi kuin iäkkäämpien portfolioiden (16 %).

Merkittävämpi ero havaittiin osto- ja irtautumisaktiivisuudessa, jotka kertovat toimialan elinkelpoisuudesta. Finanssikriisin jälkeen nuorten portfolioiden omistajat ovat olleet huomattavasti aktiivisempia. Ne ovat kyenneet irtautumaan sijoituksista tehokkaammin, mutta ovat myös tehneet uusia sijoituksia huomattavasti aktiivisemmin kuin iäkkäämpien sijoitusten omistajat. Nuorten portfolioiden omistajat ovat käytännössä katsoen vastanneet uusien sijoitusten kasvusta koko toimialalla.

Sijoittajat palkitsevat nopeista irtautumisista
Kiinnostava kysymys onkin, miksi nuorten portfolioiden omistajat ovat pärjänneet finanssikriisin jälkeen paremmin − huomioiden, että iäkkäämpien portfolioiden omistajilla oli parempi tuottohistoria kriisiä ennen.

Osin tilannetta selittää se, että osasta ennen finanssikriisiä tehdyistä sijoituksia ei ole pystytty irtautumaan ajoissa. Näyttäisi kuitenkin siltä, että ne pääomasijoittajat, jotka ovat pystyneet irtautumaan sijoituksistaan ajoissa – ja samalla saamaan kohtuullisen tuoton – ovat myös kyenneet keräämään uutta pääomaa uusiin rahastoihin. Hitaampi irtautumistahti näyttäisi vastaavasti johtaneen haasteisiin uusien rahastojen pääomittamisessa. Nopeus todella ratkaisee pääomasijoittamisessa.

Toimiala jakautuu, ketterät pääomasijoittajat valtaavat markkinaa
Nopeudesta onkin muodostumassa kriittinen menestystekijä pääomasijoittajille. Niiden on pystyttävä toteuttamaan strategisia ja operatiivisia muutoksia omistamissaan yrityksissä tehokkaasti.

A Two-speed Industry – A study of 2015 European exits -tutkimuksen pääkirjoittaja, EY:n partner Harry Nicholson ja EY:n Euroopan pääomasijoitustoimialasta vastaava partner Sachin Date kiteyttävät toimialan näkymät seuraavasti: “Tulokset viittaavat terveeseen eurooppalaiseen pääomasijoitustoimialaan. Pääoma virtaa niille, joilla on osaamista valita oikeat sijoituskohteet ja ketteryyttä luoda arvoa ajoissa. Yhdessä nämä mahdollistavat irtautumisen viidessä vuodessa, joka on tärkeää tuoton saamiseksi sijoittajille.

---

Manager Antti Pirttimäki on työskennellyt EY:llä vuodesta 2013. Antti keskittyy työssään yritysjärjestelyjen strategisiin ja operatiivisiin kysymyksiin sekä vetää private equity -toimialatiimiä EY:llä.

Blogi on alunperin julkaistu 17.11. EY:n Yrityselämän 360° -blogissa. Lisäksi tutkimusta on esitelty alan toimijoille EY:n ja FVCA:n pikkujouluseminaarissa 17.11.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi


Nimi
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
Ei kommentteja