FVCA blogi

20.6.2016 12.11

Pääomasijoittajat kasvun rakentajina

Artturi Tarjanne
Artturi Tarjanne
Co-founder
Nexit Ventures

Vuonna 2015 pääomasijoittajat sijoittivat suomalaisiin kasvuyrityksiin yhteensä yli miljardi euroa: 122 meur alkuvaiheen Venture Capital -sijoituksia ja 923 meur hieman kypsempiin yrityksiin kohdistuneita, buyout-rahastoista tehtyjä sijoituksia. Sijoitusaktiivisuus oli pitkän aikavälin trendejä korkeammalla – viime vuosina pääomasijoitusten kokonaismäärä on vaihdellut tyypillisesti 0,6 – 1 miljardin euron välillä.

Yli 100 000 työpaikkaa

Pääomasijoittajat ovat kasvuhakuisia omistajia. Pääomasijoittajien merkitys yritysten kasvun ja kehityksen nopeuttajina on osoitettu lukuisissa kansainvälisissä tutkimuksissa, mitattiin menestystä sitten liikevaihdolla, kansainvälistymisellä tai työllistämisellä (http://www.fvca.fi/tietokeskus/vaikuttavuus).

Pääomasijoittajien omistamien suomalaisten yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 25 miljardia euroa. Nämä työllistävät lähes 130 000 henkilöä, noin 10 prosenttia Suomen yksityisen sektorin työvoimasta. (lähde: FVCA)

Venture Capital - uusien menestystarinoiden luominen

Suomalainen pääomasijoitustoiminta on kansainvälisiin huippuihin vertailtuna melko nuorta ja pienimuotoista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Venture Capital -sijoittaminen alkoi pian toisen maailmansodan jälkeen ja on maan bruttokansantuotteeseen suhteutettuna yli kymmenkertaisella tasolla Suomen panostuksiin verrattuna.

Pääomasijoitustoiminnan vaikutukset Yhdysvaltain kansantaloteen ovat järisyttäviä. Yhdysvaltain pörssiyhtiöstä Venture Capital -rahoitusta saaneiden osuus kaikkien pörssiyritysten markkina-arvosta on noin 20 prosenttia ja edelleen osuus T&K-menoista peräti 44 prosenttia. Fortune 500 -listan 1950-luvun yrityksistä lähes 90 prosenttia on syrjäytetty uusien kasvuyritysten toimesta. Tiivistetysti voi sanoa, että Yhdysvalloissa rakennemuutos on sekä jatkuvaa että tehokasta ja pääomasijoittajilla on tämän prosessin katalyyttinä keskeinen rooli. (https://www.gsb.stanford.edu/insights/how-much-does-venture-capital-drive-us-economy)

Suomessa Venture Capital -toiminta aktivoitui ja kiihtyi 90-luvulla, mutta ajautui vuoden 2000 teknokriisin myötä vaikeuksiin; sama taantuma nähtiin laajemmin koko Euroopassa. Nyt yli kymmenen vuotta myöhemmin eletään uutta kasvuvaihetta, erityisen positiivista on havaita nuorten akateemisesti koulutettujen laaja kiinnostus kasvuyrittäjyyteen. On tärkeää saada kunkin ikäryhmän motivoidummat ja lahjakkaimmat yksilöt innostumaan yrittäjyydestä, sillä vain kaikkein parhaimmat menestyvät kovan kansainvälisen kilpailun keskellä.

Suomen huipulle kuudessa vuodessa

Tuore ETLA:n raportti osoittaa, että myös tuloksia on saatu aikaan: pääomasijoittajien rahoittama Supercell nousi kuudessa vuodessa kymmenen suurimman yrityksen joukkoon Suomessa tuotettua arvonlisää mitattaessa.

Positiivisen trendin jatkuessa Suomella on reilun vuosikymmenen päästä merkittävästi vahvemmat resurssit kiihdyttämässä elinkeinoelämän kasvua ja rakennemuutosta – riittävä määrä kansainvälisesti kokeneita kasvuyrittäjyyden ammattilaisia.  Kaikkein tärkein kysymys onkin, kuinka varmistamme nuorten huippuyksilöiden kiinnostuksen jatkossakin kasvuyrittäjyyteen.

Buyout – kasvun kiihdyttäminen

Buyout-sijoittaminen on onnistunut luomaan Suomessa jo varsin vakiintuneen roolin. Rahastojen hyvät tuotot eläkeyhtiöille ovat helpottaneet uusien rahastojen keruuta ja luonut useita menestyksekkäitä sijoittajatiimejä.

Buyout-sijoitukset vaikuttavat usein kansantalouteen Venture Capital -sijoituksia nopeammin: jo hyvässä kasvussa olevan kannattavan yrityksen kiihdyttäminen tuottaa tyypillisesti lyhyen aikajänteen mittareilla enemmän kasvua ja verotuloja kuin täysin uuden yhtiön rakentaminen nollasta.

Suomalaisten buyout-sijoittajien maine on kansainvälisesti vertailtuna varsin positiivinen. Suomen pienillä markkinoilla buyout-toiminta onkin ennen kaikkea panostamista PK-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen eikä niinkään suuryritysten uudelleen strukturointeihin.

Tehokas tapa edistää kasvua ja nopeuttaa rakennemuutosta

Kokonaisuutena tarkasteltuna pääomasijoittaminen on varsin tehokas keino katalysoida kasvua ja edistää elinkeinoelämän rakennemuutosta. Samalla pääomasijoittaminen on ollut erittäin tuottoisa sijoitusmuoto suomalaisille työeläkerahastoille.

Suomen kansantalouden kannalta on tärkeää, että ammattimainen pääomasijoitustoiminta kasvaa ja kehittyy edelleen. Potentiaalisena uhkakuvana näkyy mm. tiukentuva EU-regulaatio, joka tuntuu erityisen raskaana Suomen kaltaisessa pienessä markkinassa. Kansainvälisesti verrattuna kaikki suomalaiset rahastot ovat pieniä ja sen johdosta resursseiltaan varsin rajallisia. Jokainen lisäys byrokratiaan ja viranomaisraportointiin on pois kohdeyritysten kasvattamisesta ja hankaloittaa uusien pääomien keräämistä.

Toinen haastava trendi on ollut eläkepääomien keskittyminen muutamaan suureen työeläkeyhtiöön. Näille kymmenien miljardien sijoitusmassoille suomalaiset rahastot ovat usein liian pieniä. Erityisesti VC-rahastoilla on ollut vaikeaa kerätä yksityistä pääomaa uusiin rahastoihin, julkisen rahan osuus onkin VC-rahastoissa noussut hälyttävän korkealle. Kaikki keinot yksityisten pääomien aktivoimiseksi ovat tervetulleita. Tästä esimerkkinä Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen ajama säätiöiden ja yleishyödyllisten yhteisöjen pääomasijoitusrahastoihin tekemien sijoitusten neutraali verokohtelu.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi