FVCA blogi

12.9.2016 11.30

Pääomasijoittamisella vauhtia toimialan uudistumiseen

Argillander_Timo
Timo Argillander
Co-Founder, Managing Partner
ipr.vc

Internet ja globalisaatio muuttavat kaikkien toimialojen rakenteita ja toimintatapoja. Murroksen tullessa hyväkatteisen perinteisen toimintamallin volyymi vähitellen laskee, kun samalla uuden maailman mukainen toiminta on aluksi jopa tappiollista ennen riittävän volyymin saavuttamista. Hyvät perinteisen toiminnan katteet ja vakiintuneet kiinteät kulut saavat alan toimijat pysyttelemään mahdollisimman pitkään perinteisessä toimintamallissa.

Media-ala on kohdannut nämä muutokset ensimmäisten toimialojen joukossa.

Edustamamme IPR.VC Management on koonnut 20 miljoonan euron pääomarahaston media-alan uudistamiseen ja uuden liiketoiminnan synnyttämiseen. Rahasto keskittyy mediasisältöjen eli elokuvien, tv-ohjelmien, animaatioiden, pelien ja internetsisältöjen rahoittamiseen. Mediasisältöjen kehittäjät ovat olleet medialiiketoiminnassa tavallisesti alihankkijan roolissa, kun taas Suomessa perinteiset alaa hallinneet mediayhtiöt ovat rakentaneet toimintansa jakelukanavien – kuten lehtijakelun tai tv-kanavien – hallintaan. Sen sijaan globaalit Disneyn ja Sonyn kaltaiset toimijat perustavat vahvan asemansa aineettomien sisältöoikeuksien omistamiseen. Sisältöoikeuksilla tarkoitamme tarinoita ja hahmoja sekä niiden pohjalta tehtyjä sisältötuotteita.

Rahoituksen puute on osoittautunut keskeiseksi esteeksi sisältöoikeusliiketoiminnan nousulle. Juuri monistettavien sisältöoikeuksien kehittäminen on avainasemassa media-alan uudistumisessa ja muuntumisessa puolustusasemassa olevasta kotimarkkinatoiminnasta aidosti kansainväliseen menestykseen tähtääväksi liiketoiminnaksi.

Pääomasijoittaja hakee kohdetoimialaltaan niitä yrityksiä, joilla on osaaminen, ideat ja halu kansainvälisen kasvun hakemiseen ja läpimurtojen saavuttamiseen maailmanmarkkinoilla. Tällaisten uutta luovien yritysten pääomittaminen johtaa toimialan dynamiikan murrokseen ja koko toimialan uudistumiseen. Toisin sanoen pääomasijoittajan toimintalogiikka on samansuuntainen, kuin millaisia tavoitteita elinkeinopolitiikka asettaa yritysten kehitykselle.

Käytyämme yli 200 hanke-ehdotusta läpi ja tavattuamme useita kymmeniä yrityksiä olemme jo ensimmäisen toimintavuotemme aikana nähneet, että pääomarahoituksen tuominen uudelle toimialalle on alkanut muuttaa alan yritysten ajattelua. Riskin hyväksyvä rahoittaja kannustaa myös yrityksiä miettimään isojen uusien asioiden tekemistä vanhan toimintatavan viilaamisen ja riskien karttamisen sijaan.

Rahastossamme on sijoittajana eläke- ja muiden instituutiosijoittajien lisäksi Tekes Pääomasijoitus. Tekes Pääomasijoituksen rahastosijoitusten motiivina on kannustaa uutta yksityistä rahaa pääomarahastoihin ja sitä kautta edesauttaa elinkeinopoliittista yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja uudistumisen tavoitteita. Tämä on kannatettavaa julkisen pääoman käyttöä, sillä tällä tavoin voi syntyä kokonaisia toimialoja uudistavia muutosvoimia samalla kuin pääomalle on mahdollista saada hyvää tuottoa.

Suomi tarvitsee kasvua ja uudistumista. Pääomasijoittamisella voi olla tärkeäkin rooli toimialojen ja siten koko kansakunnan menestyksessä. Mitkä ovatkaan toimialoja, joihin tarvittaisiin uusia pääomasijoittajia?

Kirjoittaja on IPR.VC Management Oy:n managing partner. Lisätietoa IPR.VC:n kotisivuilta


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi


Nimi
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
Ei kommentteja