FVCA blogi

29.9.2015 8.26

Rahoitus- ja pääomarakenne kuntoon / Timo Leino

Rahoitus- ja pääomarakenteen suunnittelu on tärkeä osa yrityksissä tehtävää strategista kehitystyötä. Usein rahoitusrakenne on evoluution tulos – vaikka sen pitäisi olla suunnitelmallista rakentamista, josta saadaan kilpailuetua.

Talouden murrostilanteissa rakenteen heikkoudet tulevat testatuiksi. Erityisesti ne koettelevat rahoittajien kestokykyä - mikäli sitä ei ole, voivat vaikutukset olla yrityksen toiminnan kannalta merkittäviä, jopa ratkaisevia.

Ihanteellista olisi, että yrityksen rahoitus- ja pääomarakenne tukisi liiketoiminnan häiriötöntä toteutumista myös erilaisissa saumavaiheissa ja suhdannepiikeissä. Rahoituksen kustannuksien tulisi olla ennakoitavissa ja hinnan tulisi läpinäkyvästi korreloida rahoittajan riskiä ja yrityksen arvon kehittymistä.

Tämä ei toteudu läheskään kaikissa yrityksissä. Haasteita on usein rahoitusvaihtoehtojen tuntemisessa, mikä heijastuu ongelmina rahoituksen saatavuudessa, hinnoittelussa ja sopimusehdoissa. Kilpailutus on yrityksen kokonaisrahoituksen ja pääomituksen osalta melko harvinaista. 

Hallitus on vastuussa

Jokaisen hallituksen tulisi kyetä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  • Saako yritys kilpailuetua rahoitus- ja pääomarakenteestaan
  • Vertaillaanko rahoitus- ja pääomitusvaihtoehtoja säännöllisesti
  • Hyötyykö yritys aidosti pitkäkestoisesta rahoittajakumppanuudesta vai maksaako se siitä
  • Ovatko sopimusten erityisehdot vaikutuksineen hallituksen tiedossa
  • Onko yritys jälleenrahoituskelpoinen - onko sillä aidosti vaihtoehtoja vai onko yksittäiselle rahoittajalle syntymässä tilannemonopoli
  • Mitataanko omistaja-arvon kehittymistä ja pääoman sitoutumista - onko näille tavoitteita kuten muulle liiketoiminnalle

Rahoitus- ja pääomarakenteen suunnitelmallinen optimointi antaa yrityksille varmuuden, että rahoitus ei muodostu hyvän kehityksen pullonkaulaksi eikä huonojen aikojen surmanloukuksi – liikkeenjohdon aika ei ole tehokkaimmassa käytössä pankinjohtajan luona juoksemisessa.

Timo Leino 1


Timo Leino

Triton Partnersin Senior Industry Expert ja

Linnea Advisorsin hallituksen puheenjohtaja                      Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi