FVCA blogi

26.5.2016 16.40

Startupit tarvitsevat kumppaneita enemmän kuin koskaan

Joel Kuuva
Joel Kuuva
Projektipäällikkö, DI
Capgemini

Startup-yrityksiin kohdistetaan suuria odotuksia. Pienet yritykset työllistävät noin puolet yritysten henkilöstöstä ja valtaosa työpaikoista syntyy niihin. Riittävä rahoitus on startupille elintärkeää ja esimerkiksi pääomasijoituksen saanut startup kasvaakin keskimääräistä nopeammin.

Eurooppalaiset yritysrahoitusmarkkinat ovat kuitenkin hyvin pankkikeskeisiä, sillä 70 % rahoituksesta välittyy pankkien kautta. Elinkeinoelämä onkin ollut huolissaan finanssikriisin jälkeen kiristyneen pankkisääntelyn vaikutuksista erityisesti startupeihin.

Pankkien vakavaraisuussääntelyssä ollaan siirrytty riskiherkempiin menetelmiin. Mitä heikompi luottoluokitus pankkirahoitusta hakevalla yrityksellä on, sitä enemmän pankilta vaaditaan omia varoja jokaista lainattua euroa kohti. Yritykselle tämä tarkoittaa korkeampaa korkotasoa.

Tuoreen tutkimuksen mukaan 42 % startupeista kärsii kiristyneestä sääntelystä. Tästä joukosta noin puolella on keskitason luottoluokitus, joten potentiaalisetkin startupit voivat kärsiä riskiherkästä sääntelystä.

Mikäli luottoluokitus on heikko, ei esimerkiksi lainan täysin kattava kiinteistövakuuskaan vähennä pankilta vaadittuja omia varoja. Tämä on huomattu yrityskyselyissä vakuusvaatimusten tiukentumisena. Nykyään arvokkaimpia ovat takaukset, jotka voivat laskea lainan korkotasoa jopa prosenttiyksikön.

Sääntely huutaa erilaisia toimijoita kantamaan riskiä perinteisten pankkien ohella. Tavallisesti tämä on ollut yritys tai yrittäjä itse, mutta Tekesin ja Finnveran rinnalle on syntynyt joukkorahoitussektori, joka toimii hyvin pankkirahoituksen täydentäjänä.

Pääomasijoittajankin kannattaa olla monipuolinen kumppani startupille. Sijoittaja voi hyödyntää edullisen korkotason tekemällä yhteistyötä startupin ja pankin kanssa. Esimerkiksi järjestämällä takaus voidaan heikomman luottoluokituksen startupin rahoituksen kustannusta laskea merkittävästi.

Kymmenen viime vuoden aikana perustetuista startup-yrityksistä suurimmalla osalla on tutkitusti hyvä luottoluokitus. Suomalainen startup-kenttä karsii huonolla maksukyvyllä varustetut toimijat varsin tehokkaasti.

Suomalaiset startupit ovat siis hyvässä kunnossa, mutta tarvitsevat kumppaneita riskin kantamiseen enemmän kuin koskaan.

Kirjoitus pohjautuu Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla hyväksyttyyn diplomityöhön Pankkien vakavaraisuussääntelyn vaikutus startup-yritysten rahoitukseen (Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201603018128).


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja