FVCA blogi

12.9.2016 14.00

Verotarkastuksista käytännössä

SuviVänskä_1_BW_2016
Suvi Vänskä
Head of Tax services
Alder & Sound

Verohallinnon verotarkastusyksiköstä hyvää päivää!

Monen yrityksen edustajalle otsikossa simuloitu puhelinkeskustelun avaus nostattaa kylmän hien ohimolle. Hiki ei useinkaan nouse suurien vääryyksien paljastumisen pelosta, vaan lähinnä siksi, että verotarkastus kaiken muun kiireen keskellä aiheuttaa verovelvolliselle usein merkittävän määrän ylimääräistä vaivaa ja vie arvokasta aikaa varsinaisen liiketoiminnan hoitamiselta. Monesti omistajanvaihdos on yksi verotarkastukseen valikoitumisperuste, joten pääomasijoittajien portfolioyhtiöissä pian hankinnan jälkeen toteutettu verotarkastus onkin usein ennemmin sääntö kuin poikkeus.
Verotarkastusprosessi alkaa verotarkastajan yhteydenotolla. Varsinainen tarkastusvaihe käynnistyy verotarkastajien ja yrityksen edustajien välillä käytävällä alkukeskustelulla, jossa sovitaan käytännön asioista kuten aikatauluista. Tarkastajat perehtyvät yrityksen liiketoimintaan ja heille selvitetään yrityksen toimintatavat muun muassa taloushallinnon, kirjanpidon ja palkanlaskennan osalta.

Alkukeskustelun jälkeen verotarkastajat tutustuvat tarkastettavaan aineistoon, johon kuuluu käytännössä verovelvollisen koko kirjanpitoaineisto. Verotarkastajat tutustuvat työssään yrityksen juoksevaan kirjanpitoon pää- ja päiväkirjoineen sekä tositteineen, tilinpäätösmateriaaliin, sopimuksiin ja hallintoelinten pöytäkirjoihin sekä keskustelevat yrityksen edustajien kanssa. Joistain asioista tarkastajat saattavat pyytää myös lisätietoja ja -selvityksiä. Lähtökohtaisesti verotarkastajilla on laaja tiedonsaantioikeus ja he voivat pyytää nähtäväkseen kaiken materiaalin, joka verotuksen perusteeksi on tarpeen saada. 

Tarkastajat saattavat verotarkastuksen yhteydessä olla innokkaita pyytämään myös erinäistä verotuksellista mielenkiintoa herättävää materiaalia. Pelkkä verotuksellisen mielenkiinnon status ei kuitenkaan vielä takaa sitä, että materiaalia verovelvollisen tai sivullisen tarvitsisi tarkastajille luovuttaa. Yhteys verotuksen toimittamiseen tarvitaan, eli perusteltu tarve on esitettävä pyynnön taustalle. Korkein hallinto-oikeus linjasi tapauksessa KHO 2016:127, että ulkopuolisen konsulttiyhtiön tekemä muistio yhtiön verotuksesta ei ollut sellaista aineistoa, joka olisi muodostanut verotuksen perustetta, eikä sitä näin ollen tarvinnut luovuttaa verotarkastajille. 

Varsinaisen tarkastusvaiheen jälkeen on vuorossa loppukeskustelu, jossa verotarkastajat käyvät läpi havaintojaan ja kertovat alustavasti toimenpide-ehdotuksistaan. Samalla annetaan yritykselle arvio verotarkastuskertomuksen valmistumisajankohdasta. Verotarkastuskertomuksesta ilmenee tarkastushavainnot sekä verotarkastajien esittämät toimenpiteet. Verotarkastuskertomukseen yrityksellä on mahdollisuus antaa vastineensa ennen varsinaisia maksuunpano- ja verotuspäätöksiä.

Lähtökohtaisesti veroasiat hoidetaan yrityksissä parhaan ymmärryksen mukaan. Tosiasia on kuitenkin se, että verolainsäädäntö on kovin monimutkaista ja nopealla frekvenssillä muuttuvaa, mikä taas johtaa siihen, että kaikkien säädösten, määräysten ja ohjeiden tulkitseminen ja oikea soveltaminen saattaa toisinaan osoittautua mahdottomaksi tehtäväksi. 

Verotarkastus on jälkikäteisvalvontaa, jossa voidaan puuttua tuloverotuksen ja ennakkoperinnän osalta jopa yli viiden vuoden takaisiin tapahtumiin ja arvonlisäverotuksenkin osaltakin yli kolmen vuoden takaisiin tapahtumiin. Verotarkastuksessa verovelvollisen mahdollisesti johdonmukaisesti tekemät virheelliset käytännöt tulevat esiin ja näiden korjaaminen useiden vuosien ajalta voi aiheuttaa olennaisia viivästysseuraamuksia sekä rangaistusluonteisia veronkorotuksia.

Yrityskaupan yhteydessä tehtävän huolellisen verotuksellisen due diligence -tarkastuksen merkitys onkin ostajan kannalta olennainen. Ostettavassa yrityksessä saattaa piillä suuriakin verovastuita, jotka DD-tarkastuksessa olisi syytä löytyä. Verotuksellinen DD ei toki vastaa sitä tarkkuustasoa, jolle verotarkastajat omassa työssään syventyvät, mutta DD-tarkastuksessa saadaan hyvä kuva yrityksen veroasioiden hoitamisen tasosta ja voidaan esittää ostajalle mahdollisia esiin tulleita veroriskejä. Ostaja voi suojautua näitä riskejä vastaan kauppakirjaan otetuin määräyksin sekä ryhtyä toimenpiteisiin yrityskaupan jälkeen mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Yleisesti ottaen verovelvollisen itsensä aloitteesta ennakollisesti tehdyt oikaisut johtavat lievempiin seuraamuksiin verrattuna tilanteeseen, jossa epäkohdat tulevat ilmi vasta verotarkastusten yhteydessä.

Vielä ehdit ilmoittautua Alder & Sound Oy:n aamiaisseminaariin 15.9.2016 kuuntelemaan lisää verotarkastuksista ja niihin valmistautumisesta! Seminaarissa Alder & Soundin edustajien lisäksi paikalla on myös Verohallinnon suuryritysten verotarkastuksista vastaava edustaja, joten paljon mielenkiintoisia esityksiä ja keskusteluja on luvassa. Ilmoittautuminen Alder & Sound Oy:n kautta osoitteesta http://www.aldersound.fi/baas20160915/

Kirjoittaja vastaa Alder & Sound Oy:ssä veropalveluista. Hänellä on laaja-alainen kokemus kansainvälisestä ja kotimaisesta yritysverotuksesta. Lisätietoja Alder & Sound Oy:n sivuilta www.aldersound.fi

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi


Nimi
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
Ei kommentteja