FVCA blogi

20.12.2016 7.02

Yritysrahoituksen monipuolistuminen tukee yritysten kasvutavoitteita

Pia Santavirta_tumma_tausta
Pia Santavirta
Toimitusjohtaja
Suomen pääomasijoitusyhdistys

Yritysrahoituksen kanavat ovat merkittävästi muuttuneet viime vuosina. Rahoituskanavia ja rahoituksen tarjoajia on yhä enemmän ja yrityksillä voi olla toisinaan vaikeuksia hahmottaa, mikä rahoitusmuoto sopii yrityksen suunnitelmiin lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Rahoitusratkaisut ovat strategisia valintoja, jotka on tehtävä yrityksen oman tarpeen mukaan ja taitaen. 

Toimitusjohtajamme Pia Santavirta blogaa rahoituskanavien monipuolistumisen vahvuuksista.

unrkg2jh1j0-olu-eletu
"Pääomasijoittajille rahastosijoittajien monimuotoisuus on tärkeää pääomasijoitusrahastojen keräämiseksi."

Vuonna 2015 suomalaisiin aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin sijoitettiin Suomen pääomasijoitusyhdistyksen ja Finnish Business Angels Network ry:n (FiBAN) keräämien tilastojen mukaan 258 miljoonaa euroa, joista kotimaisia pääomasijoituksia oli 101 miljoonaa euroa, ulkomaisia suoria sijoituksia 94 M€, kotimaisten bisnesenkeleiden sijoituksia 37 M€ sekä muita esimerkiksi yrityskiihdyttämöjen ja joukkorahoituskanavien kautta tulleita sijoituksia oli yhteensä 26 M€. Kehitys on ollut varsin positiivinen, sillä suomalaisiin startup- ja aikaisenvaiheen kasvuyrityksiin tehtyjen sijoitusten määrä on 2,5-kertaistunut viidessä vuodessa. Myös rahoituskanavat ovat jatkuvasti monipuolistuneet. Esimerkiksi joukkorahoitus on tullut jäädäkseen.

Rahoitusvaihtoehdot ovat strategisia valintoja yrityksille

Yritysten näkökulmasta rahoitusmuodon valinta on mitä suurimmissa määrin strateginen kysymys. Yrityksen on tunnettava eri rahoitusmuotojen erityispiirteet ja päätettävä, minkälainen rahoitusmalli toimii parhaiten yrityksen tarpeisiin. Yrityksen on päätettävä esimerkiksi, rakennetaanko yrityksen kasvupolkua täysin julkisesti esimerkiksi joukkorahoitusalustojen kautta vai halutaanko yrityksen toimintaa kehittää alkuun pienemmän piirin kesken. On valittava, otetaanko kasvupolulle mukaan strategisia kumppaneita kuten pääomasijoittajia vai edetäänkö kasvupolkua yrityksen oman osaamisen varassa. Valintoja on tehtävä myös sen suhteen, toimitaanko kotimaisten vai ulkomaisten sijoittajien kanssa. Hyvillä ja voimakkaasti kasvavilla yrityksillä ovat nämä kaikki vaihtoehdot käsissään. Paras vaihtoehto määräytyy aina yrityksen omien tarpeiden ja tulevaisuuden vision mukaan.

Yritysten onkin tiedettävä tulevaisuuden suunta varsin varhaisessa vaiheessa. Yhden rahoituspolun valinta ei välttämättä sulje pois toista myöhäisemmässä vaiheessa, mutta yrityksen kehityspolku on pystyttävä visioimaan melko varhaisessa vaiheessa parhaimpien valintojen tekemiseksi. Tärkeää on huolehtia myös siitä, että rahoitusjärjestelyihin liittyvät sopimukset on laadittu siten, että yrityksellä on mahdollisuus myöhemmin käyttää erilaisia rahoitusvaihtoehtoja kasvun vauhdittamiseksi. Myös yrityksen myymä tuote tai palvelu voi ratkaista sopivimman rahoituskanavan. Kuluttajatuotteen lanseerauksessa joukkorahoituskanava voi olla erityisen toimiva tapa herättää asiakkaiden kiinnostusta tuotetta kohtaan, mutta sitten esimerkiksi monimutkaisen B-2-B -softajärjestelmien kehittämiseen kumppanuus pääomasijoittajan kanssa voi olla toimivin ratkaisu.

Riskirahoituksen monipuolistumisella on monia myönteisiä vaikutuksia – samalla kilpailu parhaista sijoituskohteista kiihtyy

Kaiken kaikkiaan yritysrahoituskanavien monipuolistuminen on erittäin hyvä ruiske yritysten toimintamalleille. Yritysten myynti- ja markkinointitaidot kehittyvät huimaa vauhtia, koska yritysten on opittava myymään ideansa sijoittajille olisi sitten kyseessä pääomasijoittajat tai yksityissijoittajat. Suomessa onkin tällä hetkellä erittäin hyvin tarjolla apua alkuvaiheen yrityksille myyntipuheiden ja tulevaisuuden visioiden hiomiseen. Toisaalta samanaikaisesti markkinointi on koko ajan vaativampaa joukosta erottautumiseksi.

Rahoitusvaihtoehtojen monipuolistuminen tuo myös hyvää vipinää riskirahoitusta tarjoaville toimialoille. Yhtenä esimerkkinä markkinoiden muuttumisesta on se, että myös pankit ovat kiinnostuneita joukkorahoituksesta. Joukkorahoitus tarjoaa pankeille mahdollisuuden laajentaa rahoituspalveluita pienempiin yrityksiin, joille perinteisen lainan antaminen ei ole välttämättä mahdollista tai sen hinta ei ole houkutteleva yrityksille. Toisaalta perinteiset lainaratkaisutkin voivat olla mahdollisia sen jälkeen, kun pääomasijoittaja on tullut mukaan rahoittamaan yrityksen kasvua.

Myös yksityissijoittajien kiinnostus kasvuyrityksiä kohtaan on myönteisesti vilkastunut riskisijoittamisen vaihtoehtojen kasvaessa. On hienoa, että Suomi sai esimerkiksi Euroopan etunenässä uuden joukkorahoituslain, joka vakiinnuttaa ja tuo nuorelle toimialalle tarvittavat pelisäännöt. Joukkorahoitus on hyvä lisä riskisijoittamisen ekosysteemiin, vaikkakin sijoittamiseen liittyvät riskit on tietysti tunnistettava.

Pääomasijoittajien toiminta eroaa selkeästi joukkorahoituksesta. Kyse on usein työeläkevarojen ja muiden ammattimaisten sijoittajien varojen sijoittamisesta, jolloin vaatimustaso sijoituskohteiden valinnalle on poikkeuksellisen korkea. Toimintamalliin kuuluu myös aktiivinen omistajuus, mikä poikkeaa muista rahoitusvaihtoehdoista. Alkuvaiheen kasvuyrityksissä pääomasijoittajat tulevat usein mukaan vähemmistösijoittajaksi kohdeyhtiöön antaen samalla rahoituksen lisäksi tuen ja verkostot kasvun vauhdittamiseen.  Pääomasijoittaja on aina väliaikainen omistaja ja sijoitukselle haetaan tuotto yrityksen myynnin kautta.

Tekemistä vielä riittää riskirahoitusmarkkinoiden kehittämiseksi

Pääomasijoittajille rahastosijoittajien monimuotoisuus on tärkeää pääomasijoitusrahastojen keräämiseksi. Rahastosijoittajia ovat mm. eläkevakuuttajat, vakuutusyhtiöt, valtion pääomasijoitusyhtiöt, perheiden sijoitusyhtiöt, yritykset ja yksityishenkilöt. Sijoittajakunnan monimuotoisuutta tulisi edelleen kehittää yhdenmukaistamalla kansallista verolainsäädäntöä siten, että säätiöt ja muut yleishyödylliset yhteisöt kuten yliopistot ja seurakunnat voisivat tehostaa kasvuyritysten pääomitusta. Useiden miljoonien arvoisilla sijoituksilla olisi suuri merkitys yhteiskunnalle talouden kasvun ja kasvuyrittäjien saaman tuen myötä.

Suomessa on kansainvälisesti tunnustettu startup-sijoituskulttuuri. Tätä hyvää kehityssuuntaa voitaisiin edelleen vauhdittaa aktivoimalla suuryritykset startup-kentälle. Monet suuryrityksistä ovatkin jo nähneet tämän mahdollisuuden ja uusia innovaatioita haetaan startup-yritysten avulla. Myös enkelisijoitustoiminnan edelleen kehittäminen on erittäin kannatettavaa.

Ennustamme, että yhteissijoittamisen merkitys tulee olemaan jatkossa yhä tärkeämpää erityisesti suuremmilla sijoituskierroksilla. Suomen pääomasijoitusyhdistyksen tilastojen valossa suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden tekemät sijoitusten syndikoinnit vuosina 2008-2015 ovat olleet merkittävässä nousussa. Vuonna 2015 pääomasijoittajien sijoituskierroksilla 86 prosentissa kaikista tapauksista on ollut toinen sijoittajataho mukana. Vuonna 2008 yhteissijoitusten osuus oli vain 38 %. Pääomasijoittajat ovatkin hyviä kumppaneita sijoitustoiminnassa tiukan kohdeyritysvalinnan ja aktiivisen omistajuuden johdosta.

---

Kirjoitus on alun perin julkaistu Tekesin blogissa syyskuussa 2016.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi