FVCA blogi

10.2.2017 10.52Vuoden 2017 Kasvunrakentajaa etsimässä Kimmo Vilske

"Aloitin oman rakennustarinani millenniumin kynnyksellä", kirjoittaa PwC Suomen partneri ja Corporate Finance -yksikön johtaja Kimmo Vilske ja avaa Kasvunrakentajat-kilpailun blogisarjan vuosimallia 2017. 

Parhaat kasvutarinat julkaistaan FVCA:n sivuilla, ja kolme mielenkiintoisinta yritystä pitchaavat tarinansa FVCA:n kevätseminaarissa 16.3. Ole kuulolla!

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.1.2017 11.34Miksi pääomasijoittajien yritykset kasvavat ja tuottavat? Tuomas Lang

Kaikissa sijoitusprosessin vaiheissa luodaan kohdeyrityksille arvoa. Tästä on kyse pääomasijoittamisessa ja syy siihen, miksi pääomasijoittajien yritykset saavat aikaan parempia tuottoja kuin pörssiyhtiöt. Myös hallitusten työ on niissä erilaista.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.1.2017 9.48Muista ristiintarkastus portfolioraportoinnissa Tuomas Anttonen

Pääomasijoitusrahaston portfolion arvonmääritys on hallinnointiyhtiön vastuulla oleva jatkuva prosessi. Sijoituskohteiden käyvät arvot tulee IPEV Valuation -ohjeistuksen mukaan ristiintarkastaa harkinnanvaraisesti useammalla arvonmääritystekniikalla ja painottaa erityisesti markkinaperusteisia menetelmiä. Kansainvälisessä tilinpäätösstandardissa IFRS 13 ohjeistetaan käyttämään useaa eri arvonmääritysmenetelmää aina, jos kohdeyrityksen osaketta ole noteerattu julkisesti.

Markkinaperusteiseksi arvonmääritykseksi luetaan muun muassa viimeisimpään osakekauppaan perustuva valuaatio sekä arvostuskertoimet eli multippelit (P/E, EV/EBIT, EV/EBITDA). Arvon määrittämisen lähtökohdaksi on nykyisin otettu koko yrityksen arvon estimoiminen, eli yritysarvo (Enterprise Value), josta johdetaan pääomasijoittajan käyttämän instrumentin käypä arvo. Yritysarvo tarjoaa vertailukelpoisemman kuvan yrityksen arvosta kuin suora markkina-arvo, mutta sen soveltaminen on myös työläämpää.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.1.2017 7.52Pääomasijoittajan sakko- ja vahingonkorvausvastuu portfolioyhtiöiden kilpailurikkomuksista Sari Hiltunen, Salla Mäntykangas-Saarinen

Asianajotoimisto Castrén & Snellmannin asiantuntijat kirjoittavat tuoreeltaan voimaan tulleen kilpailuoikeudellisesta vahingokorvauksesta säädetyn lain vaikutuksista pääomasijoitusalaan. Pääomasijoittajan näkökulmasta uusi laki lisää portfolioyhtiöihin liittyviä riskejä, mutta riskejä voidaan hallita asianmukaisella due diligence –prosessilla, huomioimalla mahdolliset riskit ja vastuut sopimuksissa sekä huolehtimalla portfolio-yhtiöiden asianmukaisesta compliancestä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.1.2017 15.00Liiketoiminnan nosto seuraavalle tasolle vaatii asianajotoimistokumppanilta monipuolista osaamista Harri Tolppanen

Suomen johtaviin transaktiojuridiikan asiantuntijoihin kuuluva Asianajotoimisto Eversheds tutki Suomessa toimivien merkittävien pääomasijoittajien näkemyksiä yhteistyöstä asianajotoimistojen kanssa. Pääomasijoittajien toiminnan asettamat tarpeet asianajotoimistokumppanille osoittautuivat monipuolisiksi ja korostivat kaupallisen ymmärryksen merkitystä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.12.2016 10.45Kaverikirjahaastattelussa Timo Argillander

Suomen pääomasijoitusyhdistys - FVCA:n uusi kaverikirja-haastattelusarja kartoittaa, minkälaisia ihmisiä pääomasijoitusalalla työskentelee. Istumme yritysten perustajien ja toimijoiden kanssa hetkeksi alas kysyäksemme muutamia kiperiä ja rentoja ajatuksia pääomasijoitusalan arjesta.

Ensimmäisenä FVCA:n viestinnän tekijä Otto Ahoniemen haastateltavaksi saapui Timo Argillander IPR.VC -yhtiöstä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.12.2016 7.02Yritysrahoituksen monipuolistuminen tukee yritysten kasvutavoitteita Pia Santavirta

Yritysrahoituksen kanavat ovat merkittävästi muuttuneet viime vuosina. Rahoituskanavia ja rahoituksen tarjoajia on yhä enemmän ja yrityksillä voi olla toisinaan vaikeuksia hahmottaa, mikä rahoitusmuoto sopii yrityksen suunnitelmiin lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Rahoitusratkaisut ovat strategisia valintoja, jotka on tehtävä yrityksen oman tarpeen mukaan ja taitaen. 

Toimitusjohtajamme Pia Santavirta blogaa rahoituskanavien monipuolistumisen vahvuuksista.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.12.2016 14.00Marraskuu oli pääomasijoitusalalla kasvua ja positiivisuutta Otto Ahoniemi

Kasvuyritystapahtuma Slush jäi taakse, ja joulukuusen valot välkkyvät kirkkaina reilu viikon päässä. 

Pääomasijoitusyhdistys tarjoilee vuoden viimeisimmän katsauksen pääomasijoitusalan kuulumisiin, tällä kertaa kuluneen marraskuun ja joulukuun alun osalta. Lukuiloa!

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Edelliset Seuraavat