Uutisia pääomasijoitustoimialalta

19.1.2017 8.02

Dottir Asianajotoimisto Oy on liittynyt FVCA:n liitännäisjäseneksi

Dottir edustaa pääomasijoittajia ja kohdeyhtiöitä pääomasijoituksissa sekä erilaisissa yritysjärjestelyissä.

Dottir on tammikuussa 2016 perustettu ketterä teknologia- ja kasvuyrityksiin keskittynyt asianajo-toimisto, jonka juristit ovat alallaan tunnettuja ja kokeneita osaajia.

Dottir tarjoaa asianajopalveluitaan kaiken kokoisille yrityksille startupeista pörssiyhtiöihin niiden yritysoikeudellisissa asioissa. Palveluita pystytään tarjoamaan erittäin joustavasti sekä asiakkaan tarpeita vastaten. Helsingin lisäksi Dottirilla on toimistot Berliinissä ja San Franciscossa.

Pääomasijoituskentän lisäksi Dottirin asiakkaat toimivat tyypillisesti tieto- ja viestintäteknologian, terveydenhuollon, energian ja bioteknologian sektoreilla sekä median ja viihteen alalla. Dottir neu-voo myös julkisen sektorin asiakkaita uuteen teknologiaan liittyvissä hankkeissa.

”Dottir on ensimmäisen toimintavuoden aikana kasvanut voimakkaasti ja samalla voittanut asiak-kaidensa luottamuksen aktiivisella ja asiantuntevalla toiminnallaan” kertoo Tuomas Honkinen, Dottirin osakas.

”Kevyen organisaation ja tehokkaan kulurakenteen kautta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme korkean tason lakiasioiden hoidon erittäin kilpailukyiseen hintaan” painottaa Kyösti Siltala, Dotti-rin counsel.

Dottir pysyy asiakkaidensa rinnalla niiden koko elinkaaren ajan ja pystyy näin tunnistamaan asiak-kaidensa tarpeet ja vastaamaan niihin parhaalla mahdollisella tavalla.

”Dottir on myös pystynyt muuttamaan asianajopalveluiden piintyneitä tapoja kaikkien asiakkaiden parhaaksi ja koko alan eduksi” tiivistää lopuksi Jaakko Lindgren, Dottirin osakas.

Ota yhteyttä!

Tuomas Honkinen, osakas
+358 40 760 1565
tuomas.honkinen@dottirlaw.com

Jaakko Lindgren, osakas
+ 358 400 958 755
jaakko.lindgren@dottirlaw.com

Kyösti Siltala, counsel
+ 358 50 385 2039
kyosti.siltala@dottirlaw.com


Palaa otsikoihin