Uutisia pääomasijoitustoimialalta

11.10.2017 12.00

Esittelyssä opiskelijavetoinen pääomasijoitusyhtiö Wave Ventures

FVCA:n tuoreimmassa jäsenesittelyssä kuullaan Wave Ventures:ta, opiskelijavetoisesta venture capital -fundista. Wave Ventures on vuoden 2017 alussa perustettu pääomasijoitusyhtiö, joka hallinnoi 1,2 miljoonan euron suuruista rahastoa. Yhtiön tiimissä on monipuolinen joukko opiskelijoita eri aloilta ja sen tukena on nimekkäitä ja kokeneita suomalaisia ja kansainvälisiä sijoittajia ja sarjayrittäjiä.

Wave ventures -kuva
Kuva: © Petri Anttila. Slush Singapore 2017. Wave Venturesin CEO & Co-Founder Andreas Saari (vas.), portfolioyritys Carbo Culturen CEO Pia Henrietta Kekäläinen (kesk.), sekä rahaston Limited Partner Ilkka Kivimäki (oik.) Slush Singaporen lavalla keskustelemassa opiskelijavetoisen VC-rahaston mahdollisuuksista.

Kertoisitteko Wave Venturesista?

Wave Ventures on Pohjoismaiden ensimmäinen ja Euroopan suurin opiskelijavetoinen venture capital -rahasto. Teemme siemenvaiheen sijoituksia lupaavimpiin, kansainvälistä läpimurtopotentiaalia omaviin pohjoismaisiin startupeihin vauhdittaaksemme tiimien kehitystä. Sijoituskriteerejämme ovat globaali skaalautuvuus ja kestävää kilpailuetua tuova edistyksellinen teknologia.

1,2 miljoonan euron suuruisen rahastomme helmikuisen julkistuksen jälkeen olemme tehneet viisi sijoitusta peliyhtiö Quiksaveen, kiinteistöalaa tekoälyn avulla mullistavaan Blokiin, kirurgista poraa kehittävään terveysteknologia-alan startupiin Surgifyhin, bioteknologiayritys Carbo Cultureen, ja viimeisimpänä Portyriin, joka pyrkii vastaamaan yritysten datan hallinnan haasteisiin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) tullessa voimaan toukokuussa 2018.

Monipuolisen opiskelijatiimimme taustat vaihtelevat insinööri- ja tietojenkäsittelytieteestä kaupalliseen alaan, lakiin, viestintään ja politiikkaan. Rahastomme tukena on nimekäs ja kokenut joukko suomalaisia ja kansainvälisiä sijoittajia ja sarjayrittäjiä, joskin operatiivinen toiminta ja päätöksenteko ovat täysin nuoren perustajatiimimme vastuulla.

Tällä hetkellä eräs keskeisiä tavoitteitamme on toimintojemme jalkauttaminen myös muihin Pohjoismaihin. Lähdimme syyskuussa liikkeelle Ruotsista, jossa tuotantotalouden opiskelija Rasmus Areskoug kerää parhaillaan paikallista opiskelijatiimiä ympärilleen.

Miten Wave Ventures syntyi?

Idea Wave Venturesin perustamiseen kumpusi Yhdysvalloista, jossa opiskelijavetoisia, yliopistomaailmasta ponnistaviin startupeihin sijoittavia rahastoja löytyy kymmenittäin. New York University, Cornell University ja kalifornialainen Berkeley ovat esimerkkejä amerikkalaisista yliopistoista, joiden yhteydessä toimii aktiivinen opiskelijoiden hallinnoima pääomasijoitusrahasto.

Slush -kasvuyritystapahtuman toiminnassa aktiivisesti mukana oleva toimitusjohtajamme Andreas Saari sattui törmäämään konseptia käsittelevään artikkeliin ottaessaan selvää startup-yrittämiseen liittyvistä teemoista. Hän alkoi testata ideaansa ystävillään ja tutuilla sijoittajilla, sekä vähitellen kokoamaan ympärilleen sopivaa tiimiä. Ensimmäisten sijoittajien ja neuvonantajien varmistamisen jälkeen idea alkoi vauhdilla konkretisoitua.

Erityistä Wave Venturesin toiminnassa on se, että suuri osa yhtiömme mahdollisista tuotoista tullaan sijoittamaan takaisin startup-ekosysteemiä eteenpäin vieviin hankkeisiin. Tämä tapahtuu Startup-säätiön kautta, joka on myös esimerkiksi teknologiatapahtuma Slushin sekä yrityskiihdyttämö Startup Saunan takana.

Mikä on parasta sijoittajana toimimisessa?

VC-sijoittajana toimimisessa parasta on ehdottomasti lahjakkaiden tekijöiden eteenpäin auttaminen. Näemme venture capital -alan mekanismina, joka vetää puoleensa uteliaimpia, analyyttisimpia, luovimpia ja optimistisimpia henkilöitä, joko sijoittajan tai yrittäjän roolissa. Mitä enemmän tällaiset intohimoiset tekijät kohtaavat, sitä hienompia asioita tapahtuu. Meidän keskeisiä tehtäviämme on paitsi antaa yrittäjille lisävauhtia rahoituksen avulla, myös pyrkiä saattamaan heitä yhteen oikeiden tahojen kanssa esimerkiksi rekrytointiavun tai jatkorahoittajien kautta.

VC-sijoittajana toimiminen on myös uskomaton kaista nopeaan oppimiseen. Työskentelemällä yhdessä huippulahjakkaiden tekijöiden kanssa pääsemme oppimaan edistyksellisemmistä teknologioista, usein sijoitusprosessien aikataulutusten vuoksi hyvinkin nopeassa ajassa. Lisäksi pääsemme auttamaan kiinnostavien konseptien konkreettisessa eteenpäin viemisessä, parhaimmissa tapauksissa inspiroivien kanssasijoittajien kera.

Miten Suomeen saataisiin lisää kasvuyrityksiä?

Yksi selkeä väylä olisivat esimerkiksi yliopistojen tutkimusprojektit. Perustutkimuksen autonomisesta asemasta tulee toki huolehtia, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö soveltavaan tutkimukseen pohjautuvia hankkeita voisi ja tulisi edistää.  Nykyisissä yliopistojen kaupallistamistoimissa on tehostamisen varaa esimerkiksi tutkijoiden ja markkinaehtoisten auttajien, kuten yksityisten sijoittajien ja liiketoiminnan ja patentoinnin osaajien yhteen saattamisen saralla. Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin rakentamiseen tulisi lisäksi keskittyä ylätason strategisten linjausten rinnalla myös yksittäisten tutkijoiden tasolla. Uuden synnyttämiseksi tiedemaailma ja kaupalliset toimijat täytyy saada ylös poteroistaan saman pöydän ääreen vaihtamaan ajatuksia.

Jos saisitte pitchata uuden idean yhdelle henkilölle, kuka hän olisi?

Pitchaisimme ilmastonmuutoksen osatekijän ratkaisevan idean Bill Gatesille. Ilkka Kivimäki olisi myös mielenkiintoinen, vaikka hänestä meillä onkin jo yhden idean verran kokemusta. Rehellinen, virkistävä palaute on aina hyvästä.

Wave Venturesiin voit tutustua tarkemmin yrityksen kotisivuilla.


Palaa otsikoihin