Uutisia pääomasijoitustoimialalta

26.4.2017 8.29

Jäsenuutisia: Kohdeyritysten kasvun kiihdyttämiseen muotoilun avulla erikoistunut Pentagon Design FVCA:n jäseneksi

Pentagon Design liittyi FVCA:n liitännäisjäseneksi maaliskuussa 2017. Vuonna 1996 perustettu Pentagon Design on yksi Pohjoismaiden johtavista designtoimistoista.


Pentagon Design
Pentagon Designin tiimiä yrityksen showroomissa.

Yhteistyössä Suomen pääomasijoitusyhdistyksen kanssa Pentagon Design tarjoaa konsultointia muotoilun hyödyntämiseksi kohdeyritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja kilpailukyvyn lisäämisessä. Pentagon Designin toiminnan tavoitteena on kiihdyttää kohdeyrityksen kasvua ja nostaa liiketoiminnan kannattavuutta. Tämä tehdään yhdistämällä kokonaisvaltaisesti asiakaskokemuksen, brändin ja innovaatioiden kehittäminen.

Pentagon Design suunnittelee kokonaisvaltaisia konsepteja, joiden tuloksena syntyy käyttäjälähtöisiä tuotteita, palveluita, tiloja, pakkauksia, sekä brändejä, jotka tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle.

”Muotoilun avulla voidaan parantaa tuotteiden ja palvelujen käyttökokemusta, erottua markkinoilla, sekä rakentaa tunnistettavaa designidentiteettiä. Strategisesti ja pitkäjänteisesti hyödynnettynä muotoilu rakentaa yrityksen brändiä, kilpailuetua ja kasvattaa tuotteista saatavaa katetta. Meillä on kokemusta pääomasijoittajan kanssa toimimisesta Intera Partnerin investoidessa asiakkaamme Orthexin kasvuun ja Orthexin yhdistyessä Hammarplast Consumer AB:n kanssa. Tehtävämme oli yhteistyössä vahvistaa Orthexin brändiä, luoda designstrategia, sekä kehittää ja yhtenäistää tuotevalikoimaa käyttäjätarpeiden muutoksia ennakoiden”, kertoo Arni Aromaa, Pentagon Designin toimitusjohtaja. Orthexin toimitusjohtaja Alexander Rosenlewin mukaan design on ollut avaintekijä, että yritys on päässyt uusille markkinoille ja liikevaihto on kasvanut merkittävästi. ”Muotoilulähtöisten uusien tuotteiden osuus liikevaihdosta kasvoi vuoden 2010 kolmesta prosentista yli kymmeneen prosenttiin vuonna 2016.”

”Teemme monipuolisesti yhteistyötä eri toimialojen yritysten asiakaskokemusten, palveluiden ja tuotteiden, sekä brändien kehittämiseksi. Asiakkaidemme mielestä brändiosaamisemme on erinomaista ja olemme aloitteellinen toimisto, joka tuo näkemystä ja toimintaehdotuksia, sekä hyötyä liiketoiminnalle. Vastaamme asiakkaiden tarpeisiin monialaisen tiimin avulla ensin tutkimalla käyttäjätarpeita ja ennakoimalla niiden muutosta, sekä perehtymällä asiakkaan liiketoimintaan ja toimialan muutoksiin ja yrityksen sisäisiin kyvykkyyksiin. Näiden pohjalta ideoimme ratkaisuvaihtoehtoja ja luomme vaihtoehtoisia konsepteja asiakkaan päätöksentekoa ja tarpeiden mukaan käyttäjillä testaamista varten. Valitut ratkaisut kehitetään ketterästi yhteistyössä toteutukseen ja markkinoille asti”, kertoo Heidi Hyytiäinen, Pentagon Designin designkonsultti.

Oletko kiinnostunut kohdeyrityksen kasvun kiihdyttämisestä ja arvon lisäämisestä muotoilun avulla?

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Heidi Hyytiäinen, Design Consultant, +358 44 344 8554

Arni Aromaa, CEO, +358 40 5515536


Palaa otsikoihin