Uutisia pääomasijoitustoimialalta

6.4.2017 17.00

KAS-Telineet vie rakennustelineiden turvallisuuden digiaikaan

QR-koodilla toimiva telinekortti-innovaatio tehostaa rakennustelineiden lakisääteisiä tarkastuksia

KAS-Telineet vie rakennustelineiden turvallisuuden digiaikaan. Yhtiön kehittämän ratkaisun avulla tiedot rakennustelineiden lakisääteisistä viikkotarkastuksista ja muista turvallisuusparametreista kirjataan suoraan digitaaliseen järjestelmään, josta ne on luettavissa QR-koodin avulla. Ratkaisu tehostaa ja selkeyttää työmaiden toimintaa ja vähentää samalla inhimillisten virheiden mahdollisuutta. 

Kaikissa rakennustelineissä pakollinen telinekortti kertoo työturvallisuuden kannalta keskeiset asiat: telineen painorajoitukset, kuka telineen on tilannut, pystyttänyt ja tarkistanut, onko se käyttökiellossa – ja mikä tärkeintä, koska viimeisin viikkotarkastus on tehty. Tähän asti telinekortit on toteutettu manuaalisesti.

KAS-Telineiden innovaatio vie rakennustelineiden turvallisuuden valvomisen digiaikaan. Yhtiön kehittämän ratkaisun avulla telinekortin tiedot kirjataan digitaaliseen järjestelmään, josta ne ovat luettavissa kätevästi QR-koodin avulla. Järjestelmä myös valvoo pakollisten viikkotarkastusten toteutumista ja hälyttää, mikäli seuranta on jäänyt tekemättä. 


Kokonaiskuva telineistä yhdessä järjestelmässä


Ensimmäinen ratkaisun käyttäjistä on kemianteollisuuden yritys Huntsman P&A Oy, joka on ottanut ratkaisun käyttöön tuotantolaitoksellaan. 

– Meillä on samanaikaisesti käytössä useita kymmeniä rakennustelineitä eri puolilla tehdasta. Telineiden lakisääteiset viikkotarkastukset ovat tähän asti olleet manuaalinen, paperityötä vaativa toimenpide. KAS-Telineiden tarjoama digitaalinen ratkaisu QR-koodeineen helpottaa ja nopeuttaa prosessia merkittävästi. Järjestelmästä voidaan saada esimerkiksi viesti siitä, että tietty teline on tarkastamatta, milloin siihen voidaan reagoida heti. Samoin yksittäinen teline voidaan asettaa käyttökieltoon jopa etäältä. Tämä helpottaa ja tehostaa niin meidän kuin telinetoimittajamme KAS-Telineidenkin työtä, kertoo Timo Kivinen Huntsman Oy:ltä. 

Jatkossa KAS-Telineiden telinekortti-innovaatio on myös yhtiön muiden asiakasyritysten käytettävissä. Toinen yhtiön keskeisistä innovaatioista on sen ainutlaatuinen, telineratkaisujen ja sääsuojauksen suunnitteluun kehittämä pilvipohjainen 3D-suunnittelujärjestelmä. 

– QR-koodilla varustettujen, digitaaliseen järjestelmäämme kytkettyjen telinekorttien kehittäminen liittyy pyrkimykseemme kehittää asiakaskokemustamme alalla ylivoimaiseksi teknologiaa hyödyntämällä. Jatkamme teknologiaan perustuvien innovaatioiden tuomista alan toimintatapoihin yhä voimakkaammin, lupaa KAS-Telineiden toimitusjohtaja Kari Rantakoski

KAS-Telineet hamuaa kasvua Juuri Partnersin tuella 


KAS-Telineet pyrkii innovaatioillaan uudistamaan ja tehostamaan rakennusalan toimintatapoja ja hakee samalla vahvaa kasvua markkinalla. Yhtiö kehittää liiketoimintaansa yhteistyössä pääomasijoitusyhtiö Juuri Partners Oy:n kanssa.

Juuri Partners on rahoituksen ja liiketoiminnan kehittämisen kumppani vakiintuneille suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Juuri tukee yrityksen omistajia ja johtoa strategian ja liiketoiminnan kehittämisessä kokonaisvaltaisesti aina hallitustyöskentelystä operatiivisen toiminnan kehittämiseen. 

Lisätietoja:
Kari Rantakoski, toimitusjohtaja, KAS-Telineet Oy, puh. 0400 969 396
Timo Kivinen, kunnossapitopäällikkö, Huntsman P&A Oy, puh. 050 407 7269
Tapani Varjas, partner, Juuri Partners Oy, puh. 040 555 5758


KAS-Telineet Oy
KAS-Telineet on voimakkaassa kasvussa oleva perheyritys, jolla on takana pitkä kokemus rakennusteline-alalta. KASTelineiden tavoitteena on kasvaa yhdeksi alan suurimmista toimijoista Suomessa, sekä ennen kaikkea olla alan toimintatapojen uudistaja ja edelläkävijä. Keskeisessä roolissa yhtiön tavoitteiden toteutumisen kannalta on sen korjaus-ja uudisrakentamiseen käytettävien telineratkaisujen ja sääsuojauksen suunnittelun tueksi kehittämä, alalle ainutlaatuinen pilvipohjainen 3D-suunnittelujärjestelmä. Järjestelmä tehostaa merkittävästi sekä KAS-Telineiden omaa, että sen asiakkaiden toimintaa. 

Huntsman P&A
Finland Huntsman on julkisesti noteerattu globaali kemianteollisuusyritys, joka työllistää n. 15 000 ihmistä 30 maassa ja 100 tuotanto- ja tutkimuslaitoksessa, ja jonka liikevaihto on noin 10 mrd USD. Yritys valmistaa ja markkinoi tuhansia kemianteollisuuden tuotteita ympäri maailmaa niin teollisuudelle kuin kuluttaja-loppukäyttöönkin. Suomessa Hutsmanilla on erittäin mittavat mm. titanioksidia valmistavat tuotantolaitokset Porissa. 

Juuri Partners Oy
Juuri Rahasto I Ky on suomalainen pääomasijoitusrahasto, joka rahoittaa vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Rahastoa hallinnoi Juuri Partners Oy. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille uudenlaisen liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen vähemmistösijoitus, liiketoiminnan tuki sekä velkarahoitus. Rahaston koko on noin 80 miljoonaa euroa ja sen sijoittajina on merkittäviä suomalaisia institutionaalisia sijoittajia.

Palaa otsikoihin