Uutisia pääomasijoitustoimialalta

25.10.2017 12.30

Kasvurahastojen Rahasto III kiihdyttää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä

Suomalaiset kasvuyritykset ovat kehittyneet viimevuosina hyvin. Tesin hallinnoimat Kasvurahastojen Rahastot ovat olleet merkittäviä sijoittajia suomalaisissa pääomasijoitusrahastoissa, jotka ovat tuoneet kasvuyrityksiin osaamista ja pääomia. Uusi 150 miljoonan euron Kasvurahastojen Rahasto III on tähän tervetullut jatkumo.

”On erinomaista, että suomalaiset työeläkevakuuttajat ovat suorien rahastosijoitusten lisäksi mukana myös uudessa Kasvurahastojen Rahastossa”, toteaa Suomen pääomasijoitusyhdistyksen puheenjohtaja Juha Tukiainen. ”Pääomasijoitustoiminnalla on merkittävä kasvua ja työllisyyttä tuova vaikutus kohdeyritystensä kautta. Pääomasijoittajien kohdeyhtiöiden liikevaihto kasvoi yli 11 prosenttia ja henkilöstömäärä Suomessa 13 prosenttia vuoden 2016 aikana.”

Pääomasijoitusrahaston toteuttamiseksi tarvitaan yleensä vähintään kymmenkunta rahastosijoittajaa. Nämä voivat olla esimerkiksi työeläkeyhtiöitä, pankkeja, rahastojen rahastoja tai perheiden sijoitusyhtiöitä. KRR:n lisäksi on tärkeää mahdollistaa yksityisten sijoittajatahojen laaja osallistuminen pääomasijoitusrahastoihin.

”Suomalaisten yritysten kasvuedellytyksiä voitaisiin edelleen parantaa helpolla ja nopealla säädösmuutoksella. Yleishyödyllisten säätiöiden ja ulkomaisten rahastojen rahastojen tulisi saada sijoittaa suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin neutraalilla verokohtelulla”, muistuttaa Suomen pääomasijoitusyhdistyksen toimitusjohtaja Pia Santavirta.

”Nämä säädösmuutokset ovat parhaillaan selvitettävänä valtiovarainministeriön työryhmässä. Muutokset tulisi ehdottomasti toteuttaa tämän hallituskauden aikana kasvun edistämiseksi”.

Kasvurahastojen rahastot:

  • KRR I & KRR II
    • Ovat sijoittaneet vuosina 2009–2017 yhteensä 19 suomalaiseen alku- ja kasvuvaiheen pääomasijoitusrahastoon, jotka ovat tähän mennessä sijoittaneet 150 yritykseen.
  • Sijoitettujen pääomasijoitusrahastojen suomalaisten kohdeyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 13 000
  • KRR III
    • Pääoma on 150 miljoonaa euroa
    • KRR III -sijoituksilla koko KRR-konseptin (KRR I, KRR II sekä KRR III) kattama kohdeyritysmäärä tulee olemaan yli 300.

Lisätiedot:

Jonne Kuittinen, operatiivinen päällikkö
Suomen pääomasijoitusyhdistys – FVCA
0 44 333 3267
jonne.kuittinen@fvca.fi

Pia Santavirta, toimitusjohtaja
Suomen pääomasijoitusyhdistys - FVCA
040 5467 749
pia.santavirta@fvca.fi

Linkit:

Suomen pääomasijoitusyhdistys - FVCA

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry / Finnish Venture Capital Association (FVCA) ajaa pääomasijoittajien etuja Suomessa ja pyrkii tuomaan yleiseen tietoisuuteen pääomasijoittamisen positiivisia vaikutuksia kasvuyrityksiin ja tätä kautta koko Suomen kansantalouteen. Yhdistyksen jäsenenä on valtaosa suomalaisista pääomasijoitusyhtiöistä. Pääomasijoittajat – kasvun rakentajat.

Lisätietoja: www.fvca.fi

 Palaa otsikoihin