Uutisia pääomasijoitustoimialalta

17.10.2016 14.35

Korona Invest keräsi 33,5 milj. euroa kasvuyritysten rahoittamiseen

Tavoitteena on kasvattaa rahaston koko 50 milj. euroon

Korona Invest keräsi 33,5 milj. euroa kolmannen rahaston ensimmäisessä sulkemisessa Korona Fund III Ky -nimiseen rahastoon. Tavoitteena on kasvattaa rahaston koko vähintään 50 milj. euroon ottamalla mukaan uusia suomalaisten kasvuvaiheen yritysten rahoittamisesta kiinnostuneita sijoittajia. Ensimmäisessä sulkemisessa tulivat mukaan vanhoista sijoittajista Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Fennia, Sitra, Orionin Eläkesäätiö ja Tradeka-sijoitus sekä uusina sijoittajina sijoitusyhtiöidensä kautta joukko varakkaita suomalaisperheitä.

”Korona Invest on 10 toimintavuotensa aikana ollut rahoittamassa 22 yritystä. Näistä on tehty 16 irtautumista, joista 14 on mennyt suunnitelmien mukaan tai paremmin. Olemme olleet mukana useiden toimialojen rakennemuutoksessa ja toteuttaneet yli 100 yrityskauppaa. Kohdeyritystemme liikevaihto on kasvanut keskimäärin 34 % vuodessa ja käyttökate on parantunut keskimäärin 26 % vuodessa. Omistusaikanamme kohdeyritysten henkilökunnan määrä on kasvanut yli 3.000 työntekijällä”, kertoo Korona Investin toimitusjohtaja ja perustaja Vesa Lehtomäki sijoitustoiminnan vaikuttavuudesta.

Korona Investin uusi rahasto noudattaa samaa sijoituspolitiikkaa, jolla aikaisemmat rahastot ovat menestyneet. Rahasto sijoittaa kannattavasti kasvaviin suomalaisiin listaamattomiin yrityksiin, joiden liikevaihto on 2 – 20 milj. euroa. Toimialarajoitteita ei ole, mutta toimialoina erityisesti kiinnostavat tietointensiiviset palvelut, kiertotalous, sekä ympäristö- ja kiinteistöalan palvelut. Rahasto ei sijoita alkaviin teknologiayrityksiin.

Korona Investin partnerien määrä kasvoi kuuteen, kun tiimiä vahvistettiin kolmella uudella partnerilla rahaston perustamisen yhteydessä. Tiimin aktiivisella operatiivisella ja strategisella panostuksella kohdeyhtiöihin pyrimme luomaan merkittävää lisäarvoa sekä yrittäjille että sijoittajille.


Korona Fund III Ky

Korona Fund III Ky on kasvuyritysten rahoittamiseen erikoistunut pääomasijoitusrahasto, joka etsii sijoituskohteikseen kasvukykyisiä ja -haluisia yrityksiä, jotka tarvitsevat sekä pääomaa että liikkeenjohdon osaamista kasvupotentiaalin hyödyntämiseen.

Korona Invest Oy

Korona Invest on yrittäjävetoisesti toimiva pääomasijoitusrahastojen hallinnointiyhtiö, joka on erikoistunut liikevaihdoltaan 2-20 milj. euron suuruisten kasvuyritysten rahoittamiseen. www.koronainvest.fi


Lisätietoa

Korona Invest Oy

toimitusjohtaja Vesa Lehtomäki

puh. 050 337 6969

vesa.lehtomaki(a)koronainvest.fi


Palaa otsikoihin