Uutisia pääomasijoitustoimialalta

17.1.2017

Korona Investin kolmas rahasto kasvoi 41 miljoonaan euroon

Korona Investin kolmas rahasto kasvoi toista suuremmaksi

Uudet sijoittajat kasvattivat Korona Investin kolmannen rahaston pääomat 41 milj. euroon. Rahaston 19 sijoittajan joukossa on useita Koronan aikaisempien rahastojen sijoittajia sekä merkittävä joukko Koronan neuvonantajia. Toisessa sulkemisessa tuli mukaan uutena sijoittajana LähiTapiola sekä kaksi Koronan neuvonantajaa sijoitusyhtiöidensä kautta.

”Korona Investin uuden rahaston sijoituspolitiikka sopii LähiTapiolalle. Haluamme edistää uusien työpaikojen syntymistä kasvuyrityksiin”, sanoo LähiTapiolan sijoitusjohtaja Juha Malm.  

Pyrimme kasvattamaan rahaston koon 60 milj. euroon ottamalla mukaan uusia suomalaisten kasvuvaiheen yritysten rahoittamisesta kiinnostuneita sijoittajia. Täten voimme turvata parhaiden nopeasti kasvavien yhtiöitämme riittävän kasvurahoituksen.

Hallinnointiyhtiön voimakas panostus valitun strategian (2-20 milj. euron liikevaihtoiset kasvuyritykset) mukaisten sijoituskohteiden etsintä on auttanut löytämään runsaasti potentiaalisiksi osoittautuneita sijoituskohteita. Rahaston hyvä hankevirta ja käynnissä olevat sijoitusneuvottelut luovat hyvät edellytykset 3 – 4 ensisijoituksen tekemiselle alkaneen vuoden aikana.

Korona Investin partnerien määrä tuplaantui, kun tiimiä vahvistettiin kolmella uudella partnerilla. Heidän vahvat näyttönsä ja monipuolinen kokemuksensa parantavat merkittävästi Korona Investin mahdollisuuksia tukea lokakuussa 2016 perustetun uuden rahastomme sijoituskohteita nopean kasvun tuomissa haasteissa.

”Korona Investin aiemmat rahastot ovat kehittyneet suunnitelmien mukaisesti. Nykyisellä tiimillä uskomme pystyvämme toteuttamaan kaikki uuden rahaston sijoittajille antamamme lupaukset", kommentoi Korona Investin toimitusjohtaja Vesa Lehtomäki.  

Korona Fund III Ky
Korona Fund III Ky on kasvuyritysten rahoittamiseen erikoistunut pääomasijoitusrahasto, joka etsii sijoituskohteikseen kasvukykyisiä ja -haluisia yrityksiä, jotka tarvitsevat sekä pääomaa että liikkeenjohdon osaamista kasvupotentiaalin hyödyntämiseen.

Korona Invest Oy
Korona Invest on yrittäjävetoisesti toimiva pääomasijoitusrahastojen hallinnointiyhtiö, joka on erikoistunut liikevaihdoltaan 2-20 milj. euron suuruisten kasvuyritysten rahoittamiseen. www.koronainvest.fi

Lisätietoa

Korona Invest Oy
toimitusjohtaja Vesa Lehtomäki
puh. 050 337 6969
vesa.lehtomaki(a)koronainvest.fi

Palaa otsikoihin