Säännöt IPEV

Säännöt ja suositukset

Suomen pääomasijoitusyhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja läpinäkyvyyssuosituksia, sekä IPEV:n laatimia arvonmääritysohjeita.


Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n säännöt

Alkuperäiset säännöt hyväksyttiin patentti- ja rekisterihallituksen toimesta 25.1.1991. FVCA on tarkistanut säännöt viimeksi vuonna 2013.

FVCA säännöt


Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla (FVCA suositus)

Nämä Suomen pääomasijoitusyhdistyksen suositukset on tarkoitettu toimimaan standardina pääomasijoitustoimialan avoimuudelle ja läpinäkyvyydelle Suomessa. Suositus on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 21.4.2009. Voit lukea EVCA:n työstä avoimuuden lisäämiseksi täältä.

FVCA avoimuus- ja läpinäkyvyyssuositukset


IPEV arvonmääritysohjeet

Internation Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines Board hyväksyi uudet kansainväliset arvonmääritysohjeet joulukuussa 2012. Näissä ohjeissa esitetään suosituksia, joiden tarkoituksena on edustaa sen hetkistä parasta käytäntöä pääomasijoituksien arvonmäärityksestä. IPEV lisätietoa: www.privateequityvaluation.com

IPEV arvonmääritysohjeet


IPEV sijoittajaraportointiohjeet

International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines Board hyväksyi uudet sijoittajaraportointiohjeet lokakuussa 2012.

International Private Equity and Venture Capital Investor Reporting Guidelines


EVCA

European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA) pyrkii lisäämään toimialan hyvää hallintoa, avoimuutta ja vastuullisuutta.

EVCA Handbook of Professional Standards

EVCA Code of Conduct

EVCA Corporate Governance Guidelines

EVCA Governing Principles

EVCA Code of Conduct (Placement Agents Supplement)