Löydä pääomasijoittaja


Sentica Partners Oy

Uskomme, että hyvät yritykset rakennetaan yhdistämällä intohimo, ihmiset ja resurssit. Sentica on riippumaton kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy pienten ja keskisuurten kotimaisten yritysten omistamiseen sekä kehittämiseen. Pyrimme olemaan pitkäaikainen vastuullinen sijoittaja ja kumppani kaikille sidosryhmille, joiden kanssa työskentelemme.

Teemme enemmistösijoituksia suomalaisiin yrityksiin, joiden liikevaihto on tyypillisesti 10-100 miljoonaa euroa. Sijoitamme eri toimialoilla toimiviin yrityksiin, mutta erityisen mielenkiinnon kohteita ovat IT-palvelut, terveydenhuollon palvelut ja tuotteet, teolliset palvelut, kuluttajatuotteet sekä valmistava teollisuus.

Liiketoiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että yrityksellä on kasvumahdollisuuksia esimerkiksi kansainvälistymisen, tuote-/palvelutarjonnan laajentamisen, uuden strategisen suuntautumisen tai toimialajärjestelyjen avulla. Teemme sijoituksia kannattaviin ja kassavirtapositiivisiin yrityksiin. Emme sijoita tappiollisiin, saneerausta vaativiin yrityksiin.  Pyrimme rakentamaan ja kehittämään liiketoimintaa yhdessä aikaisempien omistajien kanssa, ja olemmekin saavuttaneet tämän kaltaisia yhteistyömalleja suuressa osassa sijoituksiamme. 

Yhteyshenkilö Mervi Mattila
Sähköpostiosoite firstname.lastname (at) sentica.fi
Osoite Pohjoisesplanadi 31
00100 Helsinki
www-osoite http://www.sentica.fi