Venture capital Suomessa 2016

Suomalaiselle venture capital -osaamiselle kansainvälistä kysyntää

Kotimaisten 80 miljoonan euron sijoitusten lisäksi aikaisen vaiheen pääomasijoittajat sijoittivat 40 M€ ulkomaisiin yrityksiin. Ulkomaiset sijoitukset kolminkertaistuivat edelliseltä vuodelta.

Siemenvaiheen pääomasijoitukset lähes nelinkertaistuneet viidessä vuodessa

Alkaviin yrityksiin tehtiin siemenvaiheen pääomasijoituksia 14 miljoonalla eurolla. Vuonna 2011 siemenvaiheen sijoituksia tehtiin vain 3 M€.

Venture capital -rahastoihin kerättiin 114 M€ uusi varoja

Rahastoihin kerätyt varat käytetään startup- ja kasvuyrityssijoituksiin tulevina vuosina. Rahastoihin sijoittavat mm. eläkevakuuttajat, valtion pääomasijoitusyhtiöt, family officet, yritykset, vakuutusyhtiöt ja yksityishenkilöt


Yhteenveto

  • Suomalaiset vc-toimijat sijoittivat yhteensä 121 miljoonaa euroa (113 M€), 195 kasvuyritykseen (186).
  • Yhteensä 169 suomalaista yritystä (172) sai koti- tai ulkomaisen vc-sijoituksen. Summa oli yhteensä 111 miljoonaa euroa (122 M€).
  • Koti- ja ulkomaiset vc-sijoittajat irtautuivat 37 (40) suomalaisesta yrityksestä.
  • Suomalaiset venture capital -pääomasijoitusyhtiöt keräsivät uusia varoja sijoitettavaksi yhteensä 114 miljoonaa euroa (107 M€).

Suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut.


Suomen pääomasijoitusyhdistyksen toimialatilastot perustuvat eurooppalaisesta EDC-tietokannasta saatuihin, pääomasijoittajien lähettämiin, tietoihin.

Mikäli haluat lisätietoja FVCA tilastoista, voit ottaa yhteyttä yhdistyksen toimistoon.