Venture capital Suomessa 2016

Suomalaiselle venture capital -osaamiselle kansainvälistä kysyntää

Kotimaisten 80 miljoonan euron sijoitusten lisäksi aikaisen vaiheen pääomasijoittajat sijoittivat 40 M€ ulkomaisiin yrityksiin. Ulkomaiset sijoitukset kolminkertaistuivat edelliseltä vuodelta.

Siemenvaiheen pääomasijoitukset lähes nelinkertaistuneet viidessä vuodessa

Alkaviin yrityksiin tehtiin siemenvaiheen pääomasijoituksia 14 miljoonalla eurolla. Vuonna 2011 siemenvaiheen sijoituksia tehtiin vain 3 M€.

Venture capital -rahastoihin kerättiin 114 M€ uusi varoja

Rahastoihin kerätyt varat käytetään startup- ja kasvuyrityssijoituksiin tulevina vuosina. Rahastoihin sijoittavat mm. eläkevakuuttajat, valtion pääomasijoitusyhtiöt, family officet, yritykset, vakuutusyhtiöt ja yksityishenkilöt


Yhteenveto

  • Suomalaiset vc-toimijat sijoittivat yhteensä 121 miljoonaa euroa (113 M€), 195 kasvuyritykseen (186).
  • Yhteensä 169 suomalaista yritystä (172) sai koti- tai ulkomaisen vc-sijoituksen. Summa oli yhteensä 111 miljoonaa euroa (122 M€).
  • Koti- ja ulkomaiset vc-sijoittajat irtautuivat 37 (40) suomalaisesta yrityksestä.
  • Suomalaiset venture capital -pääomasijoitusyhtiöt keräsivät uusia varoja sijoitettavaksi yhteensä 114 miljoonaa euroa (107 M€).

Suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut.


Buyout Suomessa 2016 

Buyout-rahastoihin kerättiin 418 M€ uusia varoja

Myöhemmän vaiheen kasvuyrityksiin sijoittaviin buyout-pääomasijoitusrahastoihin kerättiin uusia varoja 418 M€ (319 M€). Tämän lisäksi vuoden 2017 tammi-huhtikuussa on julkistettu jo lähes 500 M€ arvosta uusia rahastoja. Rahastoihin kerätyt varat sijoitetaan yrityksiin muutaman vuoden sisällä.

Pääomasijoittaja vie suomalaista osaamista ja tietotaitoa 

Vuonna 2016 buyout-rahastojen keräämistä varoista yli 100 M€ tuli ulkomaisilta rahastosijoittajilta. Tämä on merkittävän kokoinen vientikauppa, jossa myydään suomalaista osaamista ja tietotaitoa.

Sijoituksissa rauhallinen vuosi

Buyout-sijoituksia tehtiin suomalaisiin yrityksiin 542 M€ (923 M€), joista ulkomaisia sijoituksia oli 240 M€ (572 M€). Euromäärän vaihtelu on normaalia ja johtuu usein yksittäisistä suurista sijoituksista. Sijoituksen saaneiden suomalaisten yritysten määrä 66 (68) oli edellisen vuoden tasolla.


Yhteenveto

  • Suomalaiset buyoutpääomasijoitusyhtiöt sijoittivat yhteensä 332 miljoonaa euroa (414 M€), 70 kasvuyritykseen (66). 
  • Yhteensä 66 suomalaista yritystä (68) sai koti- tai ulkomaisen buyoutsijoituksen. Summa oli yhteensä 542 miljoonaa euroa (923 M€).
  • Koti- ja ulkomaiset buyout-sijoittajat irtautuivat 50 (60) suomalaisesta yrityksestä. 
  • Suomalaiset buyoutpääomasijoitusyhtiöt keräsivät uusia varoja sijoitettavaksi yhteensä 418 miljoonaa euroa (319 M€).

Suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut.


Suomen pääomasijoitusyhdistyksen toimialatilastot perustuvat eurooppalaisesta EDC-tietokannasta saatuihin, pääomasijoittajien lähettämiin, tietoihin.

Mikäli haluat lisätietoja FVCA tilastoista, voit ottaa yhteyttä yhdistyksen toimistoon.