Historia

Ammattimaisella pääomasijoitustoiminnalla on pisin historia Yhdysvalloissa, jossa pääomasijoitustoiminnan juuret ulottuvat 1940-luvulle. Suomessa niin kuin myös muualla Euroopassa pääomasijoitustoiminta lähti voimakkaaseen kasvuun vasta 1990-luvun puolessa välissä.

Pääomasijoitustoiminta käynnistyi Suomessa 1980-luvun alkupuolella. 1990-luvun alkupuolella pääomasijoituksia tehtiin vielä suhteellisen vähän, 15-30 miljoonaa euroa vuodessa. Kehittyvillä pääomasijoitusmarkkinoilla julkisen sektorin rooli oli huomattava. Toimialan historian alkuvuosina vuosittaiset sijoitukset pysyttelivät samalla tasolla, kunnes pääomasijoitusyhtiöiden ja sijoitusten määrä alkoi kasvaa 1990-luvun puolessa välissä.

Kun toimialalle virtasi yksityistä pääomaa, julkisten pääomasijoittajien osuus toimialan hallinnoimasta pääomasta ja uusista sijoituksista alkoi laskea. Myös julkisrahoitteisesti toimivia alueellisia pääomasijoitusyhtiötä yksityistettiin toimialan kehittymisen myötä 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alkuvuosina. Nykyisin julkisella sektorilla on tärkeä rooli markkina-aukkojen korjaajana. Julkisen sektorin toimijat pyrkivät esimerkiksi myötävaikuttamaan siemenvaiheen yritysten pääomarahoitukseen.

Pääomasijoitusalan historia Suomessa on vielä verrattain lyhyt, mutta se on alkanut vakiinnuttamaan asemaansa yhtenä rahoitusvaihtoehtona innovatiivisten kasvuyritysten parissa. Pääomasijoitusalan toimintaympäristön kehittäminen on kuitenkin jatkuva haaste. Esimerkiksi sijoitettavan pääoman tarjonnan sekä toisaalta kasvuhakuisten yritysten määrän turvaaminen on kehityksen kannalta tärkeää.

Pääomasijoittajatyypit

Suomen pääomasijoitusyhdistyksen varsinaiset jäsenet edustavat Suomessa toimivia pääomasijoitusyhtiöitä varsin kattavasti. Pääomasijoitusyhtiöiden lisäksi maassamme toimii bisnesenkeleitä eli yksityishenkilöitä, jotka sijoittavat varojaan kasvukelpoisiin yrityksiin. Bisnesenkeleillä on usein itsellään yrittäjätausta tai heillä on huomattava kokemus joltain tietyltä toimialalta ja täten voivat hyödyntää omaa osaamistaan yrityksen kehittämisessä.

Pääomasijoitusyhtiötkään eivät ole keskenään samanlaisia. Suomessa on esimerkiksi alueellisesti toimivia pääomasijoittajia, jotka tekevät pääasiassa sijoituksia vain oman maakuntansa tai lääninsä alueella. Myös suurilla yrityksillä voi olla omia pääomasijoitusyksiöitä, jotka tekevät sijoituksia oman alansa yrityksiin. Näiden ns. corporate venturing -sijoitusten kautta haetaan strategisia hyötyjä emoyhtiölle.

Kotimaisten pääomasijoittajien lisäksi Suomessa toimii monia ulkomaisia pääomasijoittajia. Osa ulkomaisista pääomasijoittajista on perustanut toimipaikan Suomeen, jonka kautta koordinoi sijoituksia, osa sijoittajista toimii suoraan ulkomailta ja voi tehdä esimerkiksi yhteissijoituksia paikallisen toimijan kanssa.